Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7437
26 oktober 1959

Antwoord op vragen

Let op alle vragen die u innerlijk bezighouden en let op uw gedachten die deze vragen betreffen, maar laat aan zulke gedachten steeds eerst de innige samenspraak met uw God en Vader van eeuwigheid voorafgaan. Zodra u zich in gedachten of ook in gebed met Mij in verbinding stelt en Mij uw leiding toevertrouwt, zodra u Mij uw vragen bewust voorlegt zal u ook antwoord daarop ten deel vallen, want Ik wil dat u opheldering wordt verschaft over alle vragen die u bezighouden. En zo zij u gezegd dat u nooit hoeft te vrezen tegen mijn wil in te handelen wanneer u alles maar in mijn handen legt, wanneer in u de wil overheerst volgens mijn wil werkzaam te zijn. Dan zal Ik ook alles zegenen wat u vanuit deze wil onderneemt.

De mensen tegenwoordig op ongebruikelijke wijze aan te spreken heeft niet veel succes, ongeacht of Ik zelf van boven spreek of door u, mijn dienaren op aarde. De mensen willen niet luisteren naar wat geestelijk voor hen van nut zou zijn en daarom wijzen ze alles af wat hen in hun wereldse genoegens zou kunnen storen. Daarentegen kunnen mensen die geestelijk al opheldering verkregen en al kennis hebben van wat hen nu met alle duidelijkheid ter ore komt door u, tot een verhoogde activiteit op geestelijk gebied worden gebracht. Maar de wereld zal er zelf voor zorgen dat de mensen tijding krijgen van ongewone zaken in de kosmos en dan is er altijd nog tijd om hen op de geestelijke samenhang opmerkzaam te maken, weer met het gevolg dat alleen door de wil van de mensen bepaald wordt, want geen mens mag geoordeeld worden, geen mens mag een geloofsdwang ondergaan, die altijd dan te vrezen is wanneer hem duidelijke bewijzen worden gegeven terwijl alleen het geloof moet spreken.

De mensheid is zo zonder geloof dat ze nooit voorspellingen als waar aanneemt en het daarom ook onnadenkend is haar zulke voorspellingen te doen toekomen. Daarentegen moeten zij die daarvoor open staan, ervaren wat door zieners en profeten verkondigd werd. Dezen zullen dan het hunne doen, wanneer het erom gaat de mensen opheldering te verschaffen. Want wat ze zelf weten kunnen ze gemakkelijk verbreiden en overtuigd aan hun medemensen bekend maken. En dan is er altijd nog tijd genoeg om zich daarop in te stellen. Maar ieder afzonderlijk zal het in zijn hart voelen hoe hij zich verhouden moet tegenover zijn medemensen, en zal spreken wanneer hij zich daartoe innerlijk gedrongen voelt, terwijl diegene zwijgt die een stem in zich verneemt die hem belet te spreken. Altijd is het mijn wil dat u zich met Mij verbindt, naar uw innnerlijk luistert, en u zult helder en duidelijk mijn wil vernemen.

Amen