Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7435
23 oktober 1959

Benutten van de korte tijd van leven

Jullie hebben voor het rijp worden van jullie ziel niet heel veel tijd nodig, jullie kunnen haar in korte tijd zo ver ontwikkelen, dat het binnengaan van het lichtrijk haar zekere bestemming is, wanneer zij het aardse lichaam aflegt. Maar jullie moeten het rijp worden van jullie ziel serieus nastreven en jullie tot God wenden, opdat Hij jullie daarbij helpt. Want alleen zijn jullie daar niet toe in staat, alleen is jullie wil te zwak. En jullie vallen steeds terug in de liefde tot de wereld, jullie kunnen de eigenliefde niet overwinnen en worden steeds opnieuw afgeleid van de weg die jullie wilden inslaan naar jullie heil. Maar wenden jullie je tot God om hulp, dan zal Hij jullie gedachten leiden naar Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, omdat jullie van Zijn kant de versterking van jullie wil ervaren. Hij is weliswaar dezelfde God, die jullie dan aanroepen, maar tegelijkertijd erkennen jullie het verlossingswerk en dus de goddelijke Verlosser, die moet worden erkend, willen jullie ook deel hebben aan de genade van het verlossingswerk. Hem aanroepen garandeert ook versterking van de wil, zelfs wanneer jullie steeds weer strijd moeten leveren tegen de aanvechtingen door de wereld waarachter zich Gods tegenstander verbergt, die jullie steeds weer ten val probeert te brengen. Maar jullie worden gesterkt en zullen steeds opnieuw de vaste wil hebben, op deze aarde tot voleinding te komen, en dan kunnen jullie ook met zekerheid het doel bereiken.

De kracht en innigheid van de binding met Jezus Christus is maatgevend voor de hoeveelheid tijd die jullie nodig hebben voor het rijp worden van jullie zielen. En deze innigheid van de binding is weer afhankelijk van de graad van liefde, die jullie tegenover God en jullie naasten opbrengen. De liefde is alles, de liefde brengt de verbinding met God in Jezus Christus tot stand, de liefde versterkt de wil, en de liefde geeft kracht, de arbeid aan zijn ziel te volbrengen, die dan het rijp worden van de ziel waarborgt. Maar jullie mogen niet in de grote fout vervallen, te geloven dat jullie nog tijd hebben voor deze arbeid aan jullie ziel. Jullie mogen nooit jullie streven uitstellen tot later, want jullie weten niet, hoe lang de tijd van genade nog duurt dat jullie op deze aarde leven. Jullie weten niet wanneer jullie laatste dag is en jullie moeten leven alsof jullie reeds morgen geroepen zouden worden en jullie moesten verantwoorden tegenover jullie God en Schepper. Want jullie allen hebben geen lange tijd van leven meer, zelfs al wordt jullie de tijd gegeven tot aan het einde.

Maar jullie zullen God ook moeten danken, wanneer Hij jullie - die nog gebrek lijden aan rijpheid van jullie zielen door eigen nalatigheid - het einde niet laat meemaken. Jullie zullen God moeten danken, wanneer Hij jullie nog vóór het einde oproept en jullie nog de genade hebben, aan gene zijde rijp te kunnen worden, zodat jullie niet ten prooi vallen aan Gods tegenstander en zijn intriges. Want de tijd is nog maar kort en daarom moeten jullie haar benutten naar kracht, want jullie kunnen al in zeer korte tijd rijp worden, wanneer jullie maar van goede wil zijn.

Amen