Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7427
13 oktober 1959

Geestelijke spijziging aan de tafel van de Heer

U moet veel geestelijk brood in ontvangst nemen, want de tijd van dorheid zal nog komen, waarin het onmogelijk zal zijn voor een langere tijd een innige band met Mij tot stand te brengen, waarin u zich gelukkig mag achten, wanneer uw gedachten korte tijd bij Mij kunnen vertoeven en waarin het moeilijk is om in innige concentratie naar mijn inspreken te luisteren. Dan moeten deze korte gedachten voldoende zijn u met kracht te vervullen, die Ik u niet zal onthouden. Maar zolang het mogelijk is, moet u de tijd goed gebruiken en u en spijzigen en laven zo vaak het gaat.

Ik geef u alleen deze goede raad om u te sterken voor de tijd die nog voor u ligt, want ze zal veel kracht van u vergen, die u steeds alleen met mijn woord zult kunnen ontvangen. Wanneer uw ziel gevoed wordt met brood en wijn dan zal ze ook in staat zijn weerstand te bieden tegen alle verzoekingen die haar bedreigen.

En Ik ben te allen tijde bereid u dit krachtige voedsel te geven. Ik ben steeds bereid met mijn kinderen te praten en hun raad te geven, hen aan te sporen en te waarschuwen, want Ik wil alleen het beste voor de mijnen en Ik zal ze altijd zo leiden dat ze te allen tijde hun honger aan mijn tafel kunnen stillen. En daar zult u gebruik van moeten maken. U moet Mij vaak uw oor lenen, u moet uw hart voor Mij openen - u moet de deur van uw hart ver open zetten, dat Ik binnen kan gaan in mijn huis - en u moet dit huis voor Mij toebereiden, wat altijd alleen maar kan gebeuren, wanneer u elkaar in liefde dient, wanneer u mijn woord opneemt en ernaar leeft, wanneer u dus spijs en drank gebruikt en dan ook geschikt bent aan uw ziel te werken, wanneer u leeft naar mijn wil, dus niet slechts aanhoorders, maar ook vervullers bent van mijn woord.

En wanneer Ik u nu een bron heb ontsloten, waaruit het water des levens opwelt, dan zult u ook des te vaker u moeten neerbuigen en drinken uit deze bron en u allen zult een duidelijke versterking bemerken, u zult makkelijker uw pelgrimstocht over de aarde kunnen voortzetten, de last van het leven zal u niet zo drukken, wanneer u zelf krachtig en gezond voortgaat en deze kracht en gezondheid uit het voedsel hebt onttrokken dat Ik zelf u steeds weer aanbied.

Kom allen bij de bron en leger u erom en verzamel u weer nieuwe kracht, en deel van deze spijs ook anderen uit die behoeftig zijn en moe en mat bij de bron neerzinken om zich te laven. Put voor hen het levenswater en reik het hun over en u zult daarvoor gezegend zijn. En lok degenen die rondtrekken, dat ze de bron opzoeken, dat ze rust houden en zich eerst weer versterken voor ze hun weg voortzetten, die steeds weer nieuwe kracht vraagt tot de pelgrimsweg ten einde is.

U allen hoeft niet zwak te zijn, u kunt steeds weer vragen om nieuwe kracht, u kunt steeds opnieuw aan mijn tafel voedsel voor u halen en u hoeft niet bang te zijn dat Ik u karig bedenk of u eens het voedsel weiger. Steeds ben Ik bereid rijkelijk uit te delen en daar zult u gebruik van moeten maken en ook verlangen naar overvloed. U zult het ontvangen en het zal steeds alleen voor uw bestwil zijn. Eet en drink van het brood en de wijn des levens. Ik reik u zelf het voedsel en de beker voor uw ziel aan, maar ga er niet lichtvaardig aan voorbij, vertrouwend op eigen kracht, dat die toereikend is voor uw pelgrimsweg.

De weg is stijl die naar boven leidt en zonder toevoer van kracht niet af te leggen. Houd dit steeds voor ogen en rust waar u een bron vindt die mijn liefde voor u heeft ontsloten.

De tijd zal komen waarin u gehinderd wordt door de arglist van mijn tegenstander en dan zult u genoeg voorraad moeten bezitten, dan zal goddelijke kracht doorstromen als u maar een stille gedachte naar Mij opzendt, want Ik verlaat de mijnen niet, Ik zal spijzigen en laven, geestelijk en aards, ook wanneer het u onmogelijk schijnt, want mijn liefde voor u en mijn macht zijn onbegrensd.

Amen