Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7425
9 oktober 1959

Over het laatste gericht en de nieuwe aarde

U kunt uzelf geen voorstelling maken op welke wijze het laatste gericht zal plaats vinden, maar laat het voor u genoeg zijn te weten dat het een werk is van zeer korte duur. Dat aan deze vernietigingskracht alles ten offer valt, en u geen tijd meer zult hebben om uw gedachten en streven te veranderen. Alles zal in zulk een haast gebeuren dat u geen tijd meer hebt om na te denken. U zult gevonnist worden in de kortst mogelijke tijd, dat wil zeggen: ten leven of ten dode komen in zeer korte tijd. Allen die Mij trouw blijven tot het einde zullen weggenomen worden. De niet getrouwen zullen verslonden worden door de aarde, wat een hernieuwde kluistering in de harde materie voor de ziel betekent.

Alleen de mensen waarin nog een klein vonkje van geloof in God is, zullen in dat laatste ogenblik de kracht hebben om Mij aan te roepen en nog gered worden en voor de hernieuwde kluistering gespaard blijven. En ofschoon zij niet tot de schare behoren die weggevoerd zal worden, zal toch een lichter lot hun deel zijn omdat hun een nieuwe belichaming als mens is toegestaan waarin zij zich dan moeten en kunnen waarmaken. Want de tijd op de nieuwe aarde is vrij van verzoekingen door mijn tegenstander die voor een lange tijd gebonden is, zoals het geschreven staat.

En dit is een ongewone daad van genade, maar waarop toch zelden aanspraak gemaakt zal worden. Want de mensheid is op het einde der dagen helemaal onderworpen aan mijn tegenstander. Zelden zal een mens zich nog losmaken van zijn ketenen in het aangezicht van het laatste gericht dat vreselijk zal zijn. Want alle mensen staan tegenover een ontzettende lichamelijke dood, maar voordat zij veel kunnen nadenken is het reeds geschied. En de mijnen zullen getuige zijn van deze gebeurtenissen, omdat het mijn wil is dat zij mijn macht en heerlijkheid, maar ook mijn rechtvaardigheid en toorn tegen de zondaren leren kennen. Dat zij daarvan getuigen zolang zij leven, want zij zullen de stam vormen van het geslacht op de nieuwe aarde.

De gebeurtenis van de wegneming is ook helemaal niet voor te stellen omdat het op een manier, buiten de wet om, gebeurt en zoiets ook nog nooit op aarde is meegemaakt, namelijk dat mensen opgenomen worden en in levende lijve worden weggevoerd. Ik verplaats hen dan ongedeerd in een paradijselijke landschap, van waar uit zij dan weer naar de nieuwe aarde gebracht zullen worden, zodra die volgens mijn wil gevormd is.

Ik zal daar geen lange tijd voor nodig hebben, want al het geestelijke wacht met ongeduld op de inlijving in de nieuwe scheppingen, behorend bij hun graad van rijpheid, om hun ontwikkelingsweg voort te zetten. De act van het scheppen van de nieuwe aarde wordt door menselijke ogen niet gezien, en daardoor is het ook niet nodig, vanwege de mensen, een bepaalde tijdsduur in acht te nemen. En de mensen die weggevoerd zijn ontbreekt het aan elk tijdsbesef, zodat zij niet meer in staat zijn te beoordelen in welke tijdsruimte de nieuwe aarde is ontstaan. Maar mijn macht is onbegrensd en zal zich openbaren bij het scheppen van de nieuwe aarde. Deze zal scheppingen te zien geven waarvan u, mensen u geen voorstelling kunt maken, dit echter diegenen onmetelijk zalig zullen maken die op deze aarde mogen leven. Het is waarlijk een paradijs op aarde, want de mijnen waren Mij trouw in de geloofsstrijd en zullen daarvoor ook hun loon ontvangen.

Alle mensen zouden dit geluk kunnen ervaren als zij de korte tijd tot het einde goed wilden benutten. Naar zij geloven, en doen, om de rijpheid van hun zielen te vergroten, en daarom zal ieder dat loon ontvangen dat hij verdient. Een gelukzalig leven in het paradijs op de nieuwe aarde, of de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde, om na een eindeloos lange tijd weer als mens over de aarde te mogen gaan met als doel, de laatste beproeving van de wil.

Amen