Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7417
27 september 1959

Zonder enige twijfel vertrouwen in God

Alles zal u worden vervuld, als u maar juist bidt. Maar wat er onder "juist bidden" is te verstaan, weet u nog niet, daar u anders geheel zonder zorgen door uw aardse leven zou gaan, omdat u in alles op Mij vertrouwt. Maar dit vaste vertrouwen ontbreekt u en bijgevolg zult u ook niet juist kunnen bidden, u twijfelt en vraagt nog steeds, terwijl u slechts zonder te twijfelen zou hoeven te wachten op hulp. Steeds zullen er nog kleine twijfels in u bovenkomen of Ik u ook uw vragen zal vervullen en dan is uw gebed al niet zo, zoals het moet zijn om verhoord te kunnen worden. U zou steeds moeten weten dat mijn liefde voor u oneindig is en dat die liefde nooit weigert. Wanneer u vanuit dit inzicht bidt, weet u ook dat Ik u niets onvervuld kan laten waarom u bidt, want mijn liefde wil al de tegenspoed van u afwenden, mijn liefde wil gelukkig maken en mijn macht is zo groot dat niets onmogelijk is voor Mij, ook wanneer het u, mensen onmogelijk schijnt.

U kunt u echter van mijn liefde zonder einde geen voorstelling maken en dit is het wat u zal laten twijfelen, wat uw vertrouwen op de vervulling van uw vragen verzwakt en Mij daardoor ook in mijn werkzaam zijn beperkt. U legt slechts steeds de maatstaf aan die op u, mensen zelf is toe te passen, u beperkt ook mijn liefde, omdat u niet weet wat het betekent, onbegrensd lief te kunnen hebben en onbeperkt liefde weg te schenken. Maar Ik ken geen begrenzing, noch van mijn liefde, noch van mijn macht en daarom is Mij niets onmogelijk, zoals Ik echter ook geen grenzen stel aan de wil van mijn liefde tegenover u die innig tot Mij bidt in het volle vertrouwen op mijn hulp, op vervulling van uw vragen. En het is alleen nog maar het vertrouwen dat in u moet groeien, de vaste zekerheid dat Ik uw smeekbede hoor en u te hulp kom, het mag wezen wat het wil.

Uw vertrouwen kan alles overweldigen, omdat u dan steeds zult werken met Mij zelf en nu ook kunt ondernemen wat u wilt, het zal door Mij gezegend zijn. U zult duidelijk mijn hand bespeuren na 'n innig gebed tot Mij vol vertrouwen - u zult zo geleid worden dat het voor u het beste is en alle zorgen zullen van u afvallen, zodat u blijmoedig en onbekommerd door het aardse leven zult kunnen gaan, steeds aan mijn hand, die u zelf nooit los zult laten, omdat u zich voortdurend met Mij verbindt in gebed. Vind slechts deze innige band met uw Vader en u zult dan ook juist kunnen bidden, u zult op de meest simpele manier met Mij spreken, en Ik zal u horen en geen ogenblik dralen mijn kind te hulp te komen. Maar u moet Mij vertrouwen. Dat vraag Ik van u, omdat elke twijfel Mij hindert in het werkzaam zijn van mijn liefde voor u, omdat dit wet is van eeuwigheid, dat de liefde geen weerstand mag ondervinden, maar dat gebrek aan vertrouwen een weerstand is, waarbij mijn liefde niet in volledige kracht werkzaam kan worden.

Om het wedervaren van ieder afzonderlijk mens maak Ik me zorgen en ieder afzonderlijk mens kan met Mij praten, zoals een kind met zijn vader spreekt. Wie dat doet, voor hem wordt waarlijk goed gezorgd in tijd en eeuwigheid, hij wordt alsmaar door geholpen, want zodra het kind Mij vertrouwt, kan Ik nu ook bij hem werkzaam zijn naar zijn wil. En dan kan hij pas juist bidden in geest en in waarheid, dan pas kan hij er zeker van zijn, dat hij verhoring van zijn vragen zal verkrijgen, want Ik sta altijd klaar voor ieder mens die vol vertrouwen tot Mij roept om hulp.

Amen