Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7248
7 januari 1959

Leed loutert de ziel

Er wordt veel meer aan u gegeven dan van u genomen, want u ontvangt geestelijke goederen terug als u aardse goederen opoffert. U zult u dus schijnbaar achtergesteld voelen, u zult menen lasten te moeten dragen, u zult uzelf materieel benauwd en bedrukt voelen, maar net zo zeker ontvangt u geestelijk. Al is het alleen maar een steeds grotere loutering van uw ziel, die u als compensatie ontvangt voor die aardse beperkingen en tegenwerkingen van allerlei aard. U kunt slechts tot voltooiing komen door weerstand. Verloopt echter uw aardse leven steeds zonder moeilijkheden, dan zijn er weinig of geen mogelijkheden gegeven tot uitrijping en uw ziel blijft achter in haar ontwikkeling. Zodra u zich echter belast voelt, wend u slechts tot Jezus Christus, Hij zal u helpen die last te dragen - of ze van u afnemen. En iedere twijfel of Hij u hoort zij verre van u. Hij weet waarom u op deze aarde moet worstelen en Hij staat daarom steeds naast u, slechts wachtend op uw roep, die Hem de mogelijkheid geeft tussen u en de vijand te komen. Maar dit aanroepen moet van uzelf uitgaan, dan zal het ook zeker gevolg hebben.

Uw zwakheid van geloof of een nog zo lichte twijfel geeft Gods tegenstander evenwel steeds weer het recht zich aan u op te dringen en u steeds meer te verzwakken. U moet u dan zelf verweren door uzelf aan Jezus Christus toe te vertrouwen, door Hem aan te roepen dat Hij hem verdringt en u beschermt tegen hem. En waarlijk, geen roep zal vergeefs zijn, want Zijn liefde wijkt niet van u, maar ze heeft uw liefde en uw verlangen naar Hem nodig om werkzaam te kunnen worden. Maar iedere doorstane beproeving levert uw ziel een aanzienlijke voorsprong op. U zult eenmaal zien wat deze innerlijke strijd heeft bijgedragen tot loutering van de ziel, die naar volmaaktheid verlangt en zich er ook doorheen moet slaan tot het einde van haar aardse leven.

Daarom, zegen ieder uur dat u lijdt op deze aarde, lichamelijk of geestelijk en weet dat u toch in het voordeel bent ten opzichte van hen die vrolijk en onbezorgd door dit aardse leven gaan en dat louteringsproces van de ziel niet doormaken omdat zij hier niet serieus naar streven, en dat daarom het aardse leven hun ook nog veel te bieden heeft waaraan zij vreugde beleven. Zij geven niets en kunnen daarom niet veel ontvangen. Zij halen uit de wereld wat maar mogelijk is en de gesteldheid van hun ziel is hun onverschillig, om welke reden de ziel ook niet lijdt maar later dubbel te lijden zal hebben, wanneer zij haar gebrekkigheid inziet en ze beseffen moet dat zij op aarde niets voor haar loutering heeft gedaan.

Ieder mens op aarde die lijdt is in het voordeel ten opzichte van hen die gemakkelijk en onbezorgd door het leven gaan. Toch kan ook een echte christen vrolijk en opgeruimd zijn, in het vertrouwen dat hij altijd zijn zorgen en lasten maar aan Jezus Christus hoeft over te geven, en dan zal het leven ook voor hem draaglijk zijn. Want zijn vertrouwen zal niet beschaamd worden, en de zekerheid een Helper te hebben, die voortdurend terzijde staat, laat ook die zonnige blijdschap bovenkomen die een goede christen sieren zal. Daarom nog eenmaal: zegen het leed, daar het u er alleen toe aanzet tot Jezus Christus te gaan, tot Hem, die u ook helpt uw kruis te dragen, wanneer u Hem er maar om vraagt.

Amen