Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6972
19 november 1957

Het aanroepen van Jezus Christus bij verzoekingen en noden door de tegenstander

Wanneer er in uw hart twijfels binnensluipen aan de waarachtigheid van het goddelijk woord, wanneer u in onzekerheid verkeert als het er om gaat ervoor op te komen, wanneer de innerlijke vreugde bij de arbeid in de wijngaard van de Heer u verlaat, dan weet u dat u erg in het nauw wordt gebracht door de tegenstander van God, die elk zwak moment benut om u onbekwaam te maken voor uw taak waarmee u God dient.

Maar u hebt iemand die u bijstaat in Jezus Christus, vergeet dat niet. Roep Hem aan, dan plaatst Hij zich tegenover de tegenstander. En Hij zal hem heel zeker wegdringen en uw werkzaam zijn voor Hem niet in gevaar laten komen. Maar één ding verlangt Jezus Christus van u: u los te maken van de wereld en dus van uw tegenstander, die heer is van de wereld. U zult dit begrijpen, wanneer u er aan denkt dat de tegenstander nog recht op u heeft zolang u nog genoegen vindt in de wereld, en dat hij dan ook nog zijn invloed kan uitoefenen op u in de vorm van datgene waar uw hart nog aan hangt.

En u hebt allen nog een hang naar deze wereld, zelfs wanneer uw gedachten voornamelijk op het geestelijke rijk zijn gericht. Maar ze dwalen toch nog herhaaldelijk af en dat benut dan de tegenstander van God om u dan te bewerken naar zijn wil, om u meer en meer van het geestelijke rijk te vervreemden.

Maar de overgave aan Jezus Christus beschermt u tegen hem en elke verzoeking zult u kunnen weerstaan. Want Jezus Christus is de overwinnaar van hem. Hij heeft de macht hem van u weg te dringen, wanneer u dit serieus wilt. Jezus Christus is uw Verlosser van zonde en dood. Hij brengt u het heil van uw ziel. Hij staat klaar om u te beschermen en Hij zal niemand in de handen van Zijn tegenstander laten, die Hem aanroept in de strijd tegen die tegenstander.

Maar de tegenstander zal ook kwellingen verminderen, wanneer u hem terwille bent, wanneer u zich weer naar hem keert door het verlangen naar de wereld. Dan geeft hij u wat u begeert en dan bent u ernstig in gevaar weer in zijn macht te geraken en u meer en meer van het geestelijke rijk af te wenden. En zo is alleen uw serieuze wil nodig om eigendom van uw goddelijke Verlosser Jezus Christus te zijn. Dan moet hij van u afzien en bent u gered voor tijd en eeuwigheid.

Deze woorden zijn gericht tot alle mensen die zich in lichamelijke en geestelijke nood bevinden. Want zodra ze zich inspannen een leven naar Gods wil te leiden, zijn ze ook blootgesteld aan voortdurende verzoekingen, die begrijpelijkerwijs bijzonder sterk zijn bij diegenen die zich aan God hebben aangeboden om Hem te dienen. En zo worden deze ook vaak buitengewoon in het nauw gebracht, maar allen hebben die Ene aan hun zijde, die voor hen waarlijk beschutting en bescherming is in elke nood. In innigheid alleen Hem aanroepen en zich aan Hem overgeven, voert u allen uit alle nood en u zult bevrijd zijn van aanvallen van allerlei aard.

Amen