Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6959
1 november 1957

Toenemende verzoekingen - Innig gebed - De kracht van het woord

Steeds vaker zult u zich in geestelijke nood bevinden, want mijn tegenstander legt het er helemaal op aan u, die hij vreest te verliezen, terug te winnen. En zijn middelen zijn altijd alleen maar zodanig, dat ze u in erge benauwenis laten komen, geestelijk of lichamelijk, opdat u aan Mij zult twijfelen, aan uw God, die u Zijn hulp heeft toegezegd, die tot u sprak: "Vraag en u zal gegeven worden. Klop en u wordt opengedaan."

Lukt het hem dergelijke twijfel in u boven te laten komen, dan heeft hij u al een stap naar achteren geplaatst. Maar u zelf hebt te beslissen, want hij kan u er niet toe dwingen u bezig te houden met de gedachten die hij op u probeert over te dragen. U zult elk van dat soort gedachten dadelijk kunnen afweren, zodra u er mee in aanraking komt, wanneer u zich er altijd maar duidelijk van bewust bent, dat deze afkomstig is van mijn tegenstander, die u wil verleiden.

U, die op Mij aanstuurt, hoeft alleen maar steeds heel bewust mijn tegenstander af te wijzen. U hoeft alleen maar te willen dat u niet zijn prooi wordt, en zijn verzoekingen zullen afketsen, want uw wil geeft u daartoe de kracht. Aan mijn liefde voor u hoeft u niet te twijfelen. En al drukt uw levenslot u ook terneer, dan zult u steeds nog vast moeten geloven dat dit alleen tot heil van uw ziel is en dat u Mij eens dankbaar zult zijn. Ik weet waarlijk wat goed voor u is.

Maar steeds weer zal ook mijn tegenstander proberen tussen beide te komen en hij zal elk zwak moment willen benutten voor zich en zijn plannen. Maar dat u Mij erkent en dat u zich op Mij richt, is voor hem een gruwel. En het is zijn grootste streven dat tegen te gaan, u weer van Mij af te trekken. En daarom probeert hij in uw hart twijfel te zaaien aan een God die u liefheeft en u te allen tijde helpt, zoals Hij het heeft beloofd.

En steeds wanneer zulke stille twijfels in u opduiken, denk er dan aan, dat hij aan het werk is en weer hem. En weet, dat u mijn kinderen bent, wier welzijn de Vader aan het hart gaat en aan wie Hij nooit Zijn liefde onttrekt. En neem dan alles in berusting op u, want het dient alleen tot welzijn van uw ziel. Maar zijn werkzaam zijn in de laatste tijd zal een alles verwoestende omvang aannemen en er is een sterke geloofskracht voor nodig hem weerstand te bieden.

Daarom maak Ik u er steeds weer op attent, dat u niet zult mogen verslappen om te worstelen om een sterk geloof. Dat u zult moeten vragen om kracht en genade, die Ik u dan ook kan doen toekomen in grote mate. Dat u door een leven in liefde ook voor uzelf de kracht verkrijgt en uw geloof dan ook groter wordt, en dat u steeds weer innige tweespraak houdt met Mij, uw God en Vader, uit wiens liefde u bent voortgekomen.

Uit deze innige tweespraak zult u veel kracht kunnen putten. Want ze kan onmiddellijk in u binnenstromen, wanneer u Mij de mogelijkheid geeft u aan te spreken. Want mijn woord is een bron van kracht, die u zeker datgene doet toekomen wat u ontbreekt. En zodra u zich in mijn woord verdiept, zodra u mijzelf gelegenheid geeft tot u te spreken, is het mijn tegenstander geheel onmogelijk u in het nauw te brengen, omdat hij dan in een lichtstraal zal staan, die hij ontvlucht, die uw beste verdedigingswal is tegen zijn aanvallen.

En als u dus in geestelijke of lichamelijke nood bent, beproef dan de kracht van mijn woord. Wijd u aan Mij in deemoedige tweespraak. Laat mijn woord werkzaam zijn in u en u zult tegen elke verzoeking van mijn tegenstander opgewassen zijn. U zult weerstand kunnen bieden en uw geloof in mijn liefde en barmhartigheid, in mijn macht en wijsheid zal groeien. En steeds meer zult u met kracht op Mij aansturen en u losmaken van hem, die mijn en uw vijand is.

Amen