Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6827
11 mei 1957

Verhevigde strijd tegen de vijand - Het aanroepen van Jezus Christus

En wanneer de tegenstander u nog zo zeer in het nauw brengt, bied hem dan weerstand, dat wil zeggen vlucht naar Mij - en hij moet van u wijken. U wordt hem met gemak de baas wanneer u deze weg gaat, wanneer u uw gedachten dadelijk naar Mij zendt en Mij om bescherming vraagt, wanneer u hem maar weerstand wilt bieden. Maar vaak speelt hij het klaar uw wil te verzwakken, zodat u de kracht niet vindt om weerstand te bieden, omdat u zich niet dadelijk bij Mij aansluit. En daar wil Ik u voortdurend opmerkzaam op maken, dat u tot alles in staat bent met mijn hulp, maar zonder Mij zwak en krachteloos bent en dan mijn tegenstander macht over u verkrijgt.

Denk eraan dat u voortdurend omgeven bent door lichtwezens die u willen helpen, die alleen op mijn opdracht wachten en bliksemsnel bereid zijn tot afweer, zodra u zich maar in gedachten tot Mij wendt. En steeds moet u zo innig met Mij verbonden zijn dat het voor u vanzelfsprekend is naar Mij te roepen. En u zult dan ook elke verzoeking kunnen weerstaan. U zult niet in zijn vangnetten geraken, die hij steeds weer uitwerpt om rijke oogst binnen te halen, ook onder de mijnen. En steeds weer zeg Ik het u, dat u alleen door voortdurende strijd de zege zult behalen, omdat een bestaan zonder strijd u geen resultaat oplevert voor uw ziel. En hoe dichterbij het einde is, des te harder zal de strijd zijn, des te groter de verzoeking en des te duidelijker het werkzaam zijn van mijn tegenstander.

Maar ook mijn stroom van genade zal steeds rijkelijker vloeien en op elke manier wordt u hulp geboden. Dus hoeft u niet te bezwijken in die strijd wanneer u maar zelf van harte begeert de mijne te zijn en te blijven. Dan zijn al zijn verleidingskunsten tevergeefs en hij laat u met rust, omdat hem dan het licht verblindt dat van Mij uitstraalt en u zich in de schijn ervan bevindt. En zo zult u ook zelf zijn dichterbij komen verhinderen, wanneer u Mij in u aanwezig laat zijn door voortdurend gebed en werken van liefde. Dan kan hij zich niet aan u opdringen, want in mijn nabijheid waagt hij zich niet en u bent aan zijn macht en werkzaam zijn ontrukt.

Maar dat ene moet u allen gezegd zijn, dat de komende tijd nog veel gevechten zal brengen voor ieder mens afzonderlijk, om ook ieder mens afzonderlijk de mogelijkheid te geven van een sneller rijp worden, omdat u allen niet veel tijd meer rest. En zijn werkzaam zijn zal zich uiten in onrust, onvrede, een vijandige instelling van de mensen tegenover elkaar, in liefdeloosheid die ook in haat omslaat. Hij zal overal proberen de mensen tegen elkaar op te hitsen, verwarring te stichten, ze lijfelijk schade te berokkenen en Hij zal zich steeds weer van de mensen bedienen die aan hem onderworpen zijn. En dan moet u niet ongerust worden, u zult uiterst geduldig moeten blijven en steeds maar uw ogen opheffen naar Mij. Want slechts een roep naar Mij is al voldoende om hem van u weg te dringen. En u bent weer een stap vooruit gekomen als u in zulke verzoekingen de juiste weg bent gegaan, de weg naar Mij. Maar velen zullen voor hem bezwijken.

En u moet allen een goed voorbeeld geven, u zult Hem moeten aanroepen Die sterker is dan hij en u moet ook uw medemensen op Hem wijzen Die de tegenstander heeft overwonnen en diens macht brak door Zijn dood aan het kruis. Denk in alle verleidingen van het lichaam en de ziel steeds alleen aan de goddelijke Verlosser Jezus Christus, dan denkt u ook aan Mij en dan heeft de vijand van uw ziel waarlijk alle macht over u verloren, want geen roep tot Jezus Christus verklinkt ongehoord. Hij maakt u vrij van de tegenstander, Hij geeft u kracht en met Zijn hulp zult u hem altijd weerstand kunnen bieden, u zult eveneens hem overwinnen wiens macht Ik brak door mijn dood aan het kruis.

Amen