Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6787
19 maart 1957

De juiste verhouding van een kind tot de Vader

En als u niet als kinderen wordt, dan kan Ik u niet in het hemelrijk opnemen. Ook door deze woorden maakte Ik kenbaar, dat u eerst de juiste verhouding als van een kind tot Mij tot stand zult moeten brengen, voordat Ik u nu aan mijn hart kan drukken, voordat Ik u alles kan geven wat u nodig hebt om het lichtrijk binnen te gaan, voordat Ik u met mijn woord licht en kracht kan doen toekomen, die voor uw klim omhoog absoluut noodzakelijk zijn. Want als u als kinderen tot de Vader zult komen, zal de ware deemoed u ook vervullen, die u verzekert van mijn genade. U zult Mij de liefde als van een kind toedragen, die Ik als Vader van u wil ontvangen en die Ik beantwoord met alle innigheid, waartoe alleen een liefdevol wezen in staat is.

En zo treedt u dan waarlijk in de juiste verhouding tot Mij binnen. U bent uit vrije wil teruggekeerd naar uw Schepper en Vader van eeuwigheid en u zult nu uw bestemming kunnen vervullen, al op aarde en ook in het geestelijke rijk. Maar u moet ook een kinderlijk geloof hebben, want u zult niet alles ten diepste kunnen bevatten, wat u ook wordt overgebracht door mijn geest. Desondanks zult u moeten geloven, dat wil zeggen: voor waar houden wat u niet kan worden bewezen zolang u op aarde leeft. Maar als de liefde in u is, wanneer u Mij als uw Vader de ware liefde van een kind betuigt, dan zult u ook kunnen geloven en alles wat Ik tot u zeg als waarheid aannemen, ook wanneer het voor u nog onbegrijpelijk is. Dan is de zekerheid in u, dat u door de Vader wordt onderricht, en aan Zijn woord twijfelt u niet meer.

Word als kinderen. De vroegere zonde van het zich afkeren van Mij deed u aanmatigende, verduisterde wezens worden. Maar de terugkeer naar Mij schenkt u licht en ontneemt u daarom ook elke aanmatiging, omdat u de grootte inziet van diegene, wiens kant u nu weer kiest.

En u zult niet anders kunnen dan u in diepste deemoed voor Mij buigen en Mij desondanks uw onverdeelde liefde schenken en daarom nu ook alles doen wat mijn wil is. U zult in mijn wil nu scheppen en werken en gelukzalig zijn.

Maar zolang u mensen deze verhouding van een kind nog niet tot stand hebt gebracht, heeft een ander u nog in zijn bezit: mijn tegenstander, die u eens aan Mij heeft ontrukt, aan wie u de val in de diepte te danken hebt en die ook eenmaal wel mijn kind is geweest, maar in zijn verblinding meende alle banden met Mij te kunnen verbreken. En deze wil u behouden als zijn eigendom. En hij zal daarom alles doen om u steeds meer van Mij te vervreemden.

Hij zal zich steeds inspannen om elke band van u met Mij te verhinderen. Hij zal proberen het geloof in Mij te ondergraven of Mij als een eeuwig straffende en toornige rechter voorstellen, voor wie u bang moet zijn en terug moet schrikken. Hij zal de hoogmoed in de mensen bijzonder vergroten, opdat ze geen Macht boven zich willen erkennen.

En daarom zeg Ik steeds weer: "Word als kinderen." U zult alle hoogmoed moeten opgeven. U zult u werkelijk als kinderen aan uw Vader van eeuwigheid moeten toevertrouwen en Hem om bescherming vragen tegen de vijand van uw ziel. U zult uw eigen ontoereikendheid moeten inzien en u zult nooit aanmatigend mogen zijn. U zult er steeds aan moeten denken dat u tegen de Macht die u geschapen heeft niet in verzet zou kunnen komen wanneer ze uw vernietiging wilde. Maar u zult u deemoedig aan deze Macht kunnen onderwerpen en u zult waarlijk hoger klimmen dan u ooit geweest bent.

De juiste verhouding van een kind tot Mij is waarlijk de weg die u weer naar licht en kracht en vrijheid leidt. Want als u als kinderen met een liefdevol hart naar Mij komt, zult u alles bereiken, omdat mijn liefde vurig verlangt naar uw terugkeer, die dan ook voltrokken is, wanneer u in Mij de "Vader" ziet, aan wie u zich nu onbeperkt overgeeft, omdat u Hem liefheeft.

Amen