Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6781
11 maart 1957

Noden nemen toe in de eindtijd

Het korte weggedeelte dat u nog hebt af te leggen, zal nog veel eisen aan u stellen, zowel aan uw kracht als aan uw wil. Want omdat de tijd die u mensen nog op deze aarde rest nog maar kort is, is de klim omhoog bijzonder steil en lastig. De hindernissen zijn bijzonder moeilijk te overwinnen. Maar het doel kan toch worden bereikt, omdat Ik ook met mijn kracht en genade ongewoon werkzaam ben en omdat u zelf Mij maar om bijstand zult hoeven aan te roepen, die u zeker ten deel valt.

Hoe erg u in de laatste tijd door mijn tegenstander in het nauw wordt gebracht, zult u allen nog ondervinden. Want hij zint met listen en slinksheid alleen op uw verderf en elk middel dat hem daarbij helpt is hem goed. En zo zal hij ook de mensen aards in allerlei nood drijven. Hij zal door zijn handlangers al diegenen bestoken, die de weg die naar Mij voert vastberaden gingen. En waar hij kan vergroot hij nog de hindernissen, steeds in de hoop dat de mensen ervoor terugschrikken en een minder moeilijke weg kiezen, die echter van het doel weg leidt.

De tegenstander werkt op de aan hem gebonden mensen in, dat ze helemaal in zijn wil tegenover de medemensen optreden, dat ze alles doen om dezen de nood in te drijven, dat ze hun zinnen weer op de materie richten, waarvan ze zich al hadden losgemaakt. Mijn tegenstander probeert ook de gedachten te beïnvloeden van de mensen, die hij zich als slachtoffer heeft uitgekozen. Hij brengt ze in de war en doet hen zo nu en dan niet bij machte zijn het geestelijke contact met Mij tot stand te brengen. Hij plaatst zich tussen Mij en u en daarom keert u zich - door hem aangezet - vaak naar de weg, die u gemakkelijker begaanbaar voorkomt.

U allen hebt zulke verzoekingen te verwachten en u zult in deze tijd heel standvastig moeten zijn en blijven. U zult er aan moeten denken, dat Ik u dit alles al heb aangekondigd en dat u daarom ook zult kunnen vertrouwen op mijn woord, dat u verzekert van mijn vergrote bescherming en vermeerderde toevoer van genade. Er staat u allen nog een ernstige tijd van beproeving te wachten. Want steeds verschrikkelijker is zijn werkzaam zijn. Steeds verderfelijker de giftige nevel die hij verspreidt, overal waar hij vreest zielen te verliezen.
Ik beloof u steeds weer mijn stellige hulp, maar toch kan Ik mijn tegenstander in deze laatste tijd niet hinderen bij zijn werkzaam zijn, omdat het om een strijd gaat tussen Mij en hem, waarbij de vrije wil van de mens de doorslag geeft en niet mijn macht. Daarom laat Ik hem de vrijheid, ofschoon zijn schandelijke plannen u allen nog in grote nood zullen brengen.

Maar u zult niet hoeven te bezwijken. U zult u altijd kunnen verweren door uw vrije wil Mij voor eeuwig toe te behoren. En u zult Mij altijd om bijstand kunnen vragen. U hebt u dan vrijwillig onder mijn bescherming geplaatst en u zult die ook mogen ervaren, want Ik laat waarlijk geen mens, die de weg naar Mij wil nemen, over aan mijn tegenstander.

Slechts zelden zal een mens zich in de komende tijd in volledige rust mogen verheugen, tenzij hij totaal ten prooi is gevallen aan mijn tegenstander. Maar wie nog een beslissing moet nemen, wie al voor Mij heeft gekozen, die zal door de aanvallen van mijn tegenstander voortdurend worden vervolgd. Hij zal aards in een benarde toestand geraken. Hij zal worden achtervolgd door ongeluk en ziekte. Er zal hem schade worden berokkend door medemensen, hij zal voortdurend moeten strijden en ook vaak beginnen te twijfelen aan mijn liefde. Doch juist dat wil mijn tegenstander bereiken, want zodra het hem lukt Mij te verdringen heeft hij ook gewonnen.

En daarvoor waarschuw Ik u. En Ik verzeker u steeds weer, dat u ook door de grootste aardse nood wordt heengeleid, dat u de moeilijkste hindernissen zult overwinnen, als u dit geloof in mijn liefde en macht maar niet prijsgeeft. Dit zijn de laatste beproevingen op deze aarde. Het is een tijd van nood, van ellende en droefenis, maar het is ook het laatste korte stukje weg, dat u nog moet afleggen.

En u zult onmetelijke kracht van Mij kunnen betrekken. U hoeft u alleen maar steeds tot Mij te richten en er zal een stroom van kracht in u overvloeien. U hoeft alleen maar vol vertrouwen alles wat u bezwaart in mijn handen te leggen en Ik zal u waarlijk niet verlaten.

Maar hem zult u niet moeten laten zegevieren, al komt u ook nog zo diep in nood. Zolang uw blikken op Mij zijn gericht, zijn ook zijn aanvallen tevergeefs. Zolang u met Mij in verbinding staat, dringt u hem van u weg en dan betrekt u aanhoudend genade en kracht van Mij. En uit de strijd tegen hem zult u als overwinnaar tevoorschijn komen.

Amen