Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6771
26 februari 1957

De zegen voor de ziel van een mentale verbinding met God

Een geestelijke vooruitgang wordt steeds alleen dan bereikt, wanneer de kracht van mijn liefde zich in de mens kan uitgieten. Want dit betekent een vergroot werkzaam zijn in liefde en dus ook vervolmaking van de mens. En de kracht van mijn liefde kan weer alleen dan de mens doorstralen, wanneer zijn hart zich in liefde naar Mij keert, wat een innig gebed tot Mij al bewijst. Dan opent hij zich bewust voor mijn toevloed en dan beantwoord Ik zijn liefde. Daarom is de zegen onmetelijk die de geregelde mentale verbinding met Mij teweegbrengt. Een mens die steeds weer zijn gedachten op Mij richt, die vaak in de stilte gaat en met Mij stille samenspraak houdt, een mens wiens ziel zich vaak in geestelijke sferen verheft, zal altijd met liefdegaven worden bedacht. Hem zal licht en kracht toestromen, ook wanneer hij daar aards geen bewijs voor heeft.

De ziel wordt voortdurend gevoed. En hoewel in het aardse lichaam een buitengewoon werkzaam zijn niet duidelijk merkbaar is, dan is ze toch vervuld van licht en kracht. En ze hoeft in het uur van de dood alleen haar lichamelijk omhulsel te verlaten om dan in het lichtrijk tot onvermoede bezigheid te worden toegelaten, omdat ze hiertoe in staat is door haar geestelijke rijkdom die haar aardse bestaan haar heeft opgeleverd. Want een mens die door middel van gedachten en gebed in voortdurende verbinding met Mij blijft, zal ook op aarde voortdurend in liefde werkzaam zijn, omdat dit de vanzelfsprekende uitwerking is van de stroom van liefde die ze onophoudelijk van Mij ontvangt. En dus moet ook zijn ziel zich tot die volmaaktheid vormen, die haar eertijds eigen was. Ze voelt dat ze aan Mij toebehoort. Er is geen scheiding meer, want haar wil is geheel van Mij en dus is haar terugkeer voltrokken en kan ze vol van licht en kracht terugkeren naar haar vaderland en onuitsprekelijk gelukzalig zijn. Alleen de nauwe band met Mij is nodig, die zonder enige dwang uit eigen aandrang door de mens tot stand moet worden gebracht. Dan is de toevloed van liefdeskracht uit Mij al verzekerd en dan kan diens ziel nooit wegzinken. Want ze wordt door Mij vastgehouden en ertoe gebracht voortdurend werkzaam te zijn in liefde, omdat de kracht uit Mij nooit werkeloos kan blijven, dus werkzaam moet zijn in overeenstemming met mijn wil. En ieder mens zou het moeten weten, dat mijn liefdeskracht hem onmetelijk ter beschikking staat, dat hij ze alleen maar hoeft te vragen in het gebed en door mentale verbinding met Mij en hij nu ook het contact tot stand brengt dat een overbrengen van mijn liefdeskracht mogelijk maakt.

Het is waarlijk niet moeilijk weer de staat van volmaaktheid te bereiken. En de weg wordt u mensen zo duidelijk aangewezen, maar u zult hem zelf moeten gaan. U zult niet gedwongen mogen worden. Integendeel, u zult in alle vrijheid moeten doen wat u helpt om gelukzalig te worden. U zult kennis moeten nemen van uw taak op aarde en deze trachten te vervullen. U zult mijn woord moeten aanhoren en er naar leven. En u zult er zeker van kunnen zijn dat mijn liefde u zal bijstaan, zodra Ik maar uw serieuze wil zie om gelukzalig te worden en met Mij verenigd te zijn, zoals het was in het allereerste begin. Want mijn liefde voor u is onveranderd gebleven en ze zal ook in de eeuwigheid niet veranderen. Ze zal alles doen om ook u weer tot wezens te vormen die vervuld zijn van liefde en kracht. Ze zal u steeds weer bestralen, tot ook u naar mijn liefde verlangt en zich nu voor Mij opent, met de wil de mijne te worden en te blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen