Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6761
14 februari 1957

'n Ernstige waarschuwing de wereld niet aan te hangen

Er zal altijd aan mijn woord worden getwijfeld door diegenen die nog een te sterke band hebben met de wereld, die geen juiste maat weten te houden in zoverre dat ze alleen voor de wereld waardering op brengen en niet denken aan hun taak Op aarde. Mijn woord vraagt een zich terugtrekken van de wereld, het vraagt het overwinnen van de verlokkingen en bekoringen die van de wereld uitgaan. En hiervan zijn er eindeloos veel. En houden ze zich nu aan mijn woord, dan blijven er alleen onschuldige vreugden voor hen over, die hun ziel niet meer in gevaar kunnen brengen en hun verlangen naar genietingen van geestelijke aard neemt toe. Dus komen ze geenszins te kort, alleen dat ze nu eenmaal door Mij worden bedacht, niet door mijn tegenstander. Maar deze heeft nog veel macht over het merendeel van de mensen en wat hij hun dus aanbiedt wordt liever vastgepakt, het vervult de zinnen van de mensen en wordt daarom ook voortdurend door hen nagestreefd. En dan zal mijn woord geen indruk maken, veel meer wrevelig afgewezen omdat het tegen hun verlangens is gericht.

En zo is het ook te verklaren, dat elke band met Mij losser wordt, wanneer er zich lichamelijke begeerten voordoen en niet worden teruggedrongen, wanneer het oog van de mens zich tegoed doet aan dingen die alleen het lichaam welbehagen verschaffen - of wanneer aardse voordelen de mens verlokken tot werken die weer alleen het lichaam en niet de ziel van nut zijn.

Dan komt mijn tegenstander tussen Mij en de mensen en dan zal ook mijn woord op dezen geen uitwerking meer hebben, omdat mijn stem daarin niet wordt vernomen. En u zult het steeds kunnen vaststellen dat mensen die zich al van de wereld hebben afgewend, u een open oor schenken voor mijn woord, terwijl nog werelds gebonden mensen het totaal zonder begrip aanhoren en het hen eerder onaangenaam treft, omdat het van hen iets vraagt wat ze niet willen geven: afstand doen van aardse vreugden en genietingen. En dezen heeft de satan nog helemaal in zijn macht.

U, mensen zult daarom niet genoeg gewaarschuwd kunnen worden voor de wereld wanneer u het eeuwige leven in gelukzaligheid wilt verkrijgen. Wie niet aan een leven na de dood gelooft, zal om zulke waarschuwingen alleen maar lachen en trachten op de wereld te veroveren wat ze hem maar aan vreugden biedt.

Maar Ik spreek de mensen aan die erin geloven en spoor hen aan hun leven op aarde te benutten voor het leven na de dood. Slechts korte tijd geven ze datgene prijs wat bekoorlijk lijkt om dan echter alles te kunnen bezitten: geluk en zaligheid, licht en kracht en vrijheid. En hoe meer ze aan mijn aanmaningen en waarschuwingen gehoor schenken, des te dieper zal ook mijn woord indruk op hen maken, want ze vernemen de stem van hun Vader, die in het aards gewoel echter niet wordt aangenomen door diegenen die zich nog te zeer aan de wereld hebben overgegeven.

Het is ook niet verwonderlijk wanneer mijn woord wordt betwijfeld door diegenen die het zouden moeten herkennen, omdat ze zich voor mijn "vertegenwoordigers" op aarde houden. Ook zij zijn meestal nog in de "ban van de wereld". Ook zij konden zich er nog niet van losmaken en zijn daarom ook nog aan mijn tegenstander gebonden, die hun gedachten in de war brengt, zodat hun ook het vermogen om te oordelen ontbreekt, wanneer hun mijn zuiver woord wordt gebracht. En dit geldt niet alleen voor de officiële vertegenwoordigers van mijn naam, maar ook voor diegenen die geestelijke interesses nog te zeer met wereldse interesses verbinden, die hun blik nog te zeer op de wereld richten in plaats zich ervan afkeren.

Steeds weer moet Ik het zeggen dat de wereld niet mijn rijk is, integendeel het rijk van mijn tegenstander dat u ze moet achterlaten, dat wil zeggen: zult moeten overwinnen om mijn rijk in bezit te kunnen nemen. Maar dan zal ook mijn woord u ten zeerste treffen en dan pas zal het u verlichten als een licht uit de hemel. Maar nooit zal u zich vanzelf in zijn schijnsel begeven, wanneer u de verblinde schijnlichten van de wereld nog te veel aandacht schenkt.

En mijn woord is het licht dat zuiver en helder straalt in het hart van diegenen die de wereld hebben overwonnen, die met al hun zinnen streven naar het rijk dat niet van deze wereld is.

Amen