Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6741
19 januari 1957

Bron van leven - Het juiste voedsel voor de ziel

U mensen zult uit vele bronnen kunnen putten, maar wanneer u verlangen hebt naar levenswater, wanneer u uw ziel een waarlijk versterkende en tot leven brengende drank zult willen aanbieden, dan zult u uw schreden moeten richten op de bron die God zelf voor u heeft ontsloten. U zult u moeten laven daar waar het water des levens stroomt, waar God zelf Zijn woord naar de aarde leidt. Het hoeft niet altijd mijn rechtstreeks tot u gesproken woord te zijn dat op een schijnbaar ongewone manier toegang tot de mensen vindt. U zult het overal kunnen vernemen waar mijn woord wordt verkondigd, wanneer u zelf daar met honger en dorst verschijnt en van harte begeert voedsel voor uw ziel te vinden. En u wordt dan ook door Mij zelf aangesproken. U put dus uit de juiste Bron. Zuiver, helder levenswater wordt u steeds aangeboden wanneer u naar de Bron van het leven zelf komt, wanneer u zich tevoren innig met Mij verbindt. Deze verbinding is dus de voorwaarde waarop u de echte levensdrank wordt aangeboden.

Maar hoe vaak schakelt men Mij uit. Hoe vaak nemen de mensen geestelijk goed zuiver verstandelijk in ontvangst. Ze horen preken en luisteren alleen naar de woorden. Ze denken er over na als over aardse opvattingen. Ze willen ook profijt trekken uit de woorden, ze willen hun kennis vergroten, maar om de ziel voedsel aan te bieden, daar denken ze niet aan. En wordt hun op een andere plaats eveneens geestelijk goed aangeboden, dan nemen ze ook dit net zo in ontvangst. Ze drinken als het ware van elk water dat voor hen toegankelijk is, zonder te onderzoeken uit welke bron het ontspringt. Dit onderzoek is echter weer alleen uit te voeren in verbinding met Mij en daarom kan geen mens - al is zijn verstand nog zo hoog ontwikkeld - volledige duidelijkheid verkrijgen, zolang hij nog niet het innige contact met Mij tot stand heeft gebracht. Want zo lang is de echte Levensbron voor hem verborgen en hij verzadigt zich steeds alleen met krachteloze spijzen en zijn ziel lijdt gebrek en kan op aarde niet rijp worden.

Maar ieder mens kan er zeker van zijn dat Ik zelf hem aanspreek wanneer hij wenst door Mij te worden aangesproken. Ieder mens kan ervan overtuigd zijn dat hij na innig gebed tot Mij steeds dat zal ontvangen wat zijn ziel aan spijs en drank nodig heeft. En neemt hij nu mijn woord toch daar in ontvangst waar het al door menselijke wil werd verontreinigd, dan zal zijn oor wel elk woord horen, maar het hart zal alleen onder de indruk van de waarheid zijn. Er zal weer alleen dat zijn hart binnendringen wat afkomstig is uit de Oerbron van de waarheid, want Ik zelf sta nu op die plaats omdat de mens gespijzigd wil worden en Ik zelf doe hem de juiste spijs en de juiste drank toekomen omdat dit nu mogelijk is door de innige band met Mij. En waar de innige band ook door de predikant zelf tevoren is aangeknoopt, daar kan Ik nu zelf spreken door die predikant. En nu stroomt zuiver, helder levenswater naar al diegenen toe die uit de Bron putten, wier zielen gelaafd willen worden en wier harten nu ook worden aangeraakt door mijn woord.

De band met Mij is nodig, want Ik zelf ben de Bron en de Oorsprong van al het leven. Het moet de mens ernst zijn alleen het juiste, onvervalste geestelijke goed in ontvangst te nemen. Zijn ziel moet honger en dorst voelen en het juiste voedsel begeren, dan kan hij er ook zeker van zijn het te ontvangen. Want dan zal hij zich ook tot Mij zelf wenden. Hij zal niet alleen kennis begeren, veeleer zal hij het weten trachten te verkrijgen dat nuttig is voor zijn ziel, dat hij steeds alleen bij Mij zelf kan vinden en daarom moet hij zich ook verbinden met Mij. Maar hij zal dan ook steeds hetzelfde ontvangen wat Ik naar de aarde zal leiden waar Ik een mens rechtstreeks kan aanspreken. Want al dezen putten uit dezelfde Bron, zodra ze zich maar met Mij verbinden. En altijd zullen hun zielen gelaafd en gesterkt zijn, omdat het uiterst kostelijke voeding is die ze uit mijn levensbron mogen putten, die alle mensen ter beschikking staat die naar Mij komen en mijn levenswater begeren.

Amen