Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6724
29 december 1956

De nauwe band met God

Hoe gemakkelijk zou toch jullie leven op aarde kunnen zijn, als jullie maar altijd aan Mij zouden denken en met elke zorg en elke nood tot Mij kwamen. Alles, wat jullie bedrukt, hoeven jullie alleen maar aan mijn voeten neer te leggen, en Mij verzoeken, dat Ik de last van jullie afneem of jullie help deze te dragen. Maar omdat het jullie ontbreekt aan dit volledige vertrouwen in Mij, moeten jullie zelf met jullie last klaar zien te komen en daarom vaak een moeizaam bestaan leiden.

Het geloof in Mij en mijn hulp is niet erg sterk onder jullie mensen, anders zouden jullie niet zelf alle inspanningen leveren om van jullie zorgen verlost te worden, maar zouden jullie je veel meer verlaten op die Ene, wiens liefde en macht zo groot is, dat Hij altijd helpen wil en helpen kan. En wederom moet aardse nood jullie aan Mij laten denken, ze moet jullie tot de Vader drijven, zij moet jullie naar jullie God en Vader laten zoeken, die zich dan ook zeker door jullie laat vinden.

De mensen wandelen op aarde, een ieder met zijn zorg, zijn leed. En voor iedereen zou Ik met mijn hulp klaar staan, maar iedereen moet Mij ook om hulp vragen. Want het zou niet goed zijn, wanneer Ik al zijn leed en zijn zorgen van hem af zou nemen zonder deze bewuste bede aan Mij om hulp. Het zou niet goed zijn, omdat de mensen dan steeds minder aan Mij zouden denken en omdat een levenswandel zonder zorgen geen geestelijke vooruitgang zou opleveren, of de mens is al zo innig met Mij verbonden, dat hij niet meer zulke zorgen nodig heeft, om hem tot Mij te leiden.

Maar zijn levensweg kan vredig en kalm zijn, wanneer hij deze verbinding met Mij tot stand heeft gebracht, als hij steeds tot Mij komt zodra hem iets verontrust, wanneer hij tenslotte niets meer onderneemt, zonder van tevoren met Mij te hebben overlegd; dat Ik zelf al zijn denken, spreken en handelen moge leiden.

Hoe gemakkelijk kunnen jullie mensen het toch in het aardse leven hebben, want de nauwe band met Mij beschermt jullie ook voor alle aanvallen van mijn tegenstander, die jullie vijand is en die jullie bederf wil, door jullie gedachten in de war te sturen en die jullie door voortdurende onrust van iedere bespiegeling wil afhouden. Stel jullie toch eens twee oppermachtige heren voor, die volledig tegengesteld zijn in hun gezindheid en hun werken. Van de Een gaat alleen liefde uit, en Zijn gaven zijn alleen zodanig, dat ze jullie vrede geven, Hij is steeds tot hulp bereid, en Zijn macht kan niet onvertroffen worden - terwijl de ander steeds alleen maar probeert jullie schade toe te brengen en alles wat hij jullie aanbiedt, stort jullie alleen maar in het verderf. Valt de keuze jullie nu zwaar, bij welke heer jullie je willen aansluiten?

Ik zal jullie te allen tijde aannemen, Ik zal geen roepen - dat uit nood en zorg naar Mij wordt gezonden - aan mijn oor laten voorbijgaan, want Ik wacht er alleen maar op, dat mijn schepselen zich tot Mij wenden en Mij daardoor dus erkennen als liefdevolle Macht, voor wie niets onmogelijk is. Denk aan Mij en niet alleen in nood, en dan zullen jullie een zegen ervaren en zullen jullie steeds onbevangener tot Mij komen, wanneer jullie je bedrukt voelen. Het aardse leven hoeft voor jullie niet zwaar te zijn, als jullie het samen met Mij leiden, want dan hebben jullie een altijd hulpvaardige Begeleider aan jullie zijde, die jullie lasten op zich neemt, die jullie leidt en elke steen uit de weg ruimt, die als een Vader bezorgd is om Zijn kinderen, opdat ze niet verdwalen of vallen - die er altijd voor ze is, wanneer ze Hem nodig hebben.

Maar om deze begeleiding moet bewust gevraagd worden, want hoewel Ik altijd langs de weg sta en weet van elke last of zorg, wie niet aan Mij denkt, moet deze last blijven plagen, totdat hij de weg tot Mij gevonden heeft - of hij is zo ver van Mij verwijderd, dat mijn tegenstander nu zijn Heer blijft, die niet alleen zijn last, maar ook zijn ziel van hem af neemt. En zo kunnen jullie nog dankbaar zijn, wanneer jullie tijdelijk zorgen en nood ondervinden, want dan weten jullie, dat jullie nog niet verloren zijn en nog steeds door mijn liefde worden geleid, die wil bereiken, dat jullie je tot Mij wenden, om jullie dan ook met hulp bij te staan in elke nood.

Amen