Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6700
28 november 1956

Het verkrijgen van vrijheid in de huidige tijd tot het einde - Jezus Christus

Eeuwig kunnen de boeien van de gevangenschap jullie nog drukken, maar jullie kunnen er ook in zeer korte tijd van verlost worden. Want jullie staan waarlijk alle middelen ter beschikking door de goddelijke Verlosser Jezus Christus, die voor jullie gestorven is aan het kruis. Bedenk dat jullie nog eindeloze tijden zullen moeten smachten wanneer jullie geen gebruik maken van de genade van Zijn verlossingswerk, wanneer jullie niet jullie toevlucht nemen tot Hem die alleen jullie boeien losmaken kan.

En bedenk dat jullie tijdens het leven op aarde kennis ervan wordt gegeven, welke weg jullie moeten gaan om jullie uiteindelijke vrijheid te verwerven. Zodra jullie helemaal niet op de hoogte van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk sterven, kunnen jullie Hem niet aanroepen om hulp. Maar dit weten wordt aan alle mensen gebracht, zij het ook op geheel verschillende wijze, en de weinige die het onthouden blijft omdat de rijpheid van hun ziel nog niet de graad bereikt heeft die tot voleinding op aarde leiden kan, zullen in het hiernamaals nog kennis over Hem verkrijgen en met goede wil ook bevrijd kunnen worden uit hun boeien. Maar het weten over Jezus Christus blijft voor de mensen op aarde niet verborgen, en waar het hun niet van buitenaf gebracht kan worden, daar brengt mijn geest het hun over, die de mensen in de waarheid binnenleidt, zoals Ik het beloofd heb.

Dit moeten jullie weten, om jullie bewust te worden van de grote betekenis van jullie verblijf op aarde, dat er een weg is om geheel vrij te worden en als zalig wezen het lichtrijk binnen te kunnen gaan - dat jullie allen deze weg kennen, maar hem nu ook moeten gaan. Jullie moeten allen de weg naar het kruis nemen, jullie moeten je allemaal overgeven aan Jezus Christus, om de poort naar de gelukzaligheid binnen te kunnen gaan. Maar niemand zal zonder Jezus Christus zalig kunnen worden, doch zijn boeien nog zo lang moeten dragen, tot hij het besluit neemt, deze weg tot Hem, de weg naar het kruis, te nemen. Jullie mensen hebben echter allen niet veel tijd meer. Bedenk dat jullie in de nog slechts korte tijd tot het einde de vrijheid kunnen bereiken, maar dat jullie haar voor eindeloos lange tijd weer verspelen, wanneer jullie Jezus Christus uitschakelen, wanneer jullie Hem - hoewel jullie Hem kennen en weten van zijn werk van barmhartigheid - afwijzen of onverschillig tegenover Hem blijven en Hem niet om hulp vragen op de weg naar de voleinding.

Jullie weten niet welk een geschenk van genade voor jullie klaar ligt waardoor jullie bevrijding vinden uit eeuwige gevangenschap, maar het wordt jullie steeds weer gezegd zonder dat jullie er geloof aan hechten. Jullie kunnen alleen door Jezus Christus verlost worden van jullie zondenschuld, uit de macht van mijn tegenstander. Jullie hoeven niet meer lang onder zijn heerschappij te blijven staan, jullie kunnen je vrij maken van hem en alle boeien van jullie afwerpen, want Een is er die jullie helpt wanneer jullie je maar tot Hem wenden en Zijn hulp afsmeken. En daartoe staat jullie nog slechts korte tijd ter beschikking. Verzuimen jullie dit, dan blijven jullie nog eindeloos lange tijden in zijn macht, tot ooit eenmaal opnieuw de mogelijkheid geboden wordt Hem aan te roepen om erbarmen. Verlengen jullie niet zelf de tijd van jullie gevangenschap, neem verheugd de blijde boodschap van de verlossing door Jezus Christus aan en wend jullie tot Hem, opdat Hij ook jullie helpt vrij te worden, dat Hij Zijn bloed ook voor jullie vergoten moge hebben.

Ga niet aan Hem voorbij, jullie die Hem kennen. Geloof, dat alleen Hij jullie kan redden van zonde en dood, en ga de laatste schreden van jullie ontwikkelingsgang op deze aarde, ga naar het kruis van Golgotha.

En in zalige vrijheid zullen jullie kunnen opstijgen in het rijk van het licht, waar er eeuwig geen nacht meer is.

Amen