Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6694
20 november 1956

Gods waarschuwing voor de kwellingen van de hernieuwde kluistering

Er kunnen eeuwigheden vergaan vooraleer uw zielen de weg naar Mij hebben gevonden; maar het is zeker dat ze eenmaal naar Mij terugkeren. Maar deze woorden moeten u, mensen niet lauw laten worden in uw geestelijk streven, u zult niet - in de zekerheid eenmaal het doel toch te bereiken en niet voor eeuwig verloren te gaan - onverschillig door dit aardse leven mogen gaan en de arbeid aan uw ziel achterwege laten, want u weet niet hoe vol kwellingen voor u de tijd is die na dit leven op deze aarde de zielen beschoren is die falen.

Want het is de tijd van het einde, het betekent uw dood - als u niet voortijdig zult sterven - wel wat anders dan tot nu toe. Want het geestelijke rijk is na het einde van de aarde voor u gesloten, dat anders de zielen opnam die van de aarde scheidden en die ook in het geestelijke rijk nog hun proces om helemaal rijp te worden, konden voortzetten als ze dit zouden willen.

Maar nu, na het einde van deze aarde, begint een totaal andere ontwikkelingsfase, overal wordt de orde weer tot stand gebracht, die mijn eeuwige wet is, en dat betekent ook een hernieuwde incarnering voor al het geestelijke - beginnend met de kluistering in de hardste materie en opname van het tot nu toe gekluisterde in het ontwikkelingsproces dat steeds verder voortgaat. Al het onrijpe geestelijke wordt als het ware weer geïncarneerd in de meest verschillende scheppingen van deze aarde; en ook voor het geestelijke rijk is er een tijd van rust en vrede, omdat de duistere krachten nu geen strijd meer kunnen leveren, want ook zij zijn gekluisterd in de vorm. Mijn tegenstander is de boeien aangedaan want zijn aanhang is gebonden.

En zo weet u, dat u een vreselijk lot tegemoet gaat na het einde van deze aarde, ook al hebt u de zekerheid eens vrij te worden van alle kwellingen en zalig te mogen zijn. Maar de tijd tot dan toe mag u niet negeren en daarom zou u alles moeten doen nog tevoren de weg naar Mij te vinden, want het zijn eeuwigheden die u dan nog op verre afstand van Mij doorbrengt. Maar door uw eigen schuld, want voortdurend doe Ik u, mensen het weten daarover toekomen, maar slechts heel weinige nemen het aan.

En de dagen gaan voorbij en blijven onbenut. En u kunt het geloven dat u Mij voor het zwaarste leed eeuwig dankbaar zult zijn, wanneer dit u tot andere gedachten heeft geleid, wanneer u door het leed nog voor het einde de weg naar Mij hebt gevonden.Maar het leed is nog maar het enige middel, het leed kan een zegen voor u zijn wanneer het u tot rede brengt dat u zichzelf zult moeten veranderen voor het te laat is. Mijn liefde wil niet dat de mensen lijden, maar mijn liefde wil u door 'n weinig leed een onmetelijk lange lijdensweg besparen, want Ik ben op de hoogte van de mate van kwellingen, en wat Ik op aarde nog over u laat komen om uw verandering te bewerkstelligen, is onbeduidend te noemen tegenover zulke kwellingen. Maar de verharde harten van de mensen zijn niet anders te treffen dan door overgrote nood.

En daarom moet er zo'n nood komen als Ik er nog een paar wil winnen, ook wanneer u, mensen het niet zult kunnen begrijpen dat Ik over alles zwijg wat de mensen elkaar aandoen, of wanneer Ik zelf de mensen hard aanpak door gebeurtenissen veroorzaakt op natuurlijke wijze. Ik laat veel toe want deze nood op aarde houdt spoedig op. Maar de nood van de zielen die de weg naar Mij niet vinden, duurt weer eindeloos lange tijden.

U belandt eens zeker bij Mij, maar wilt u zelf voor u de tijd dat u ver van Mij afstaat, de tijd van rampspoed, die het gevolg is van het van God verwijderd zijn, verlengen? Terwijl het u toch mogelijk is die nu op deze aarde al te laten ophouden! Ik bezweer u dringend: geloof deze woorden en keer in uzelf. Laat uw gedachten maar eens vragend dwalen in de oneindigheid, dat u opheldering verkrijgt over wat u meent niet te kunnen geloven. En waarlijk, Ik zal uw vragen gehoor schenken, Ik zelf zal u vastpakken en u helpen nog voor het einde de juiste weg te gaan, de weg die naar Mij voert en de eeuwige gelukzaligheid.

Amen