Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6693
19 november 1956

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven"

Jullie het leven schenken in eeuwigheid kan slechts Eén - Jezus Christus - die daarom echter ook erkend moet worden door allen, die streven naar een zalig leven in eeuwigheid. Want Hij zelf sprak op aarde de woorden: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven"

Hij alleen kan de dood gebieden jullie vrij te laten, slechts Hij alleen heeft de dood overwonnen en daardoor jullie ook de weg naar het leven gewezen, en zonder Hem zal niemand de juiste weg vinden en het leven verwerven. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven".

Geen enkel mens op aarde had deze woorden kunnen uitspreken, want voordat God zelf in de mens Jezus op aarde kwam, was er geen weg voor de mensen, die tot het leven voerde, omdat hij, die de dood in de wereld gebracht had, nog niet overwonnen was, omdat diens macht nog niet gebroken was en daarom de mensheid in duisternis, niet bekend met de waarheid, door het aardse leven ging. De mens Jezus echter volbracht het werk.

Hij ging met de tegenstander de strijd aan, want Hij wilde voor jullie, mensen, de weg tot het leven vrij maken, Hij wilde jullie mensen verlossen van de dood. Want vóór Zijn komst op aarde waren alle mensen een prooi van de dood. Toen Jezus op aarde wandelde, ging er een licht stralen, en Hij droeg dit licht de duisternis binnen, hij onderrichtte de mensen en bracht hun kennis bij over datgene wat zich afspeelde op aarde en in de geestenwereld. Hij bracht hun de waarheid, Hij onstak een licht in de harten van degenen die hem gewillig aanhoorden, en Hij leerde hun de liefde.

De mensen moest allereerst de waarheid worden verteld, opdat zij ook de betekenis van Jezus' leven op aarde konden inzien, waaraan door de meest pijnlijke dood aan het kruis een einde gemaakt werd. En hij beloofde het eeuwige leven aan hen, die in Hem geloofden, die Zijn woord aannamen als evangelie, die Zijn leer van de goddelijke liefde naleefden en zo de weg gingen, waarop de mens Jezus hen was voorgegaan.

Deze mensen zouden het eeuwige leven verwerven. En deze weg voert langs het kruis van Golgotha. Er is geen andere weg tot het leven in zaligheid dan deze éne weg, die de mens Jezus is gegaan en die naar Golgotha leidde - omdat in deze mens Jezus, God zelf de weg is gegaan naar het kruis, omdat de eeuwige Liefde, die zich in de mens Jezus belichaamd had, het kruisoffer bracht.

Jullie mensen moeten geloven, dat het God zelf was, die voor jullie gestorven is, die verrees na drie dagen, die de dood overwonnen heeft, en daarmee ook degene die de dood in de wereld had gebracht. Dus moeten jullie God zelf volgen op Zijn weg, want God zelf is de waarheid en het leven. God zelf heeft jullie het eeuwige leven beloofd en omdat hij zich zelf niet zichtbaar kon maken, omdat de zielen vroeger en nu de zondige mensen Zijn aanblik niet hadden kunnen verdragen, volbracht Hij het verlossingswerk in de gestalte van de mens Jezus.

Want de oersubstantie van God is liefde, en de liefde belichaamde zich in de mens Jezus. De weg naar de eeuwige zaligheid leidt alleen via Jezus Christus. Hem moeten jullie herkennen en erkennen, Hem moeten jullie navolgen, door Hem moeten jullie je laten onderrichten en binnenleiden in de waarheid, en alleen door Hem kunnen jullie worden binnengeleid in Zijn rijk, waar jullie in zaligheid eeuwig zullen leven. En alle engelenkoren, alle zalige geesten, alle lichtwezens, roepen jullie toe: Erken Hem, snel op Hem af, geef je aan Hem over, de goddelijke Heiland en Verlosser Jezus Christus. En jullie zullen het eeuwige leven verwerven en dit leven nooit meer verliezen.

Amen