Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6657
29 september 1956

Gods aanwezigheid is de zekerste bescherming

U zult er zeker van kunnen zijn dat mijn Vaderhand u voortdurend leidt en dat u niet verkeerd zult kunnen gaan, wanneer Ik zelf uw bestemming ben. In tijden van aardse nood gelooft u vaak dat Ik mijn begeleidende hand van u heb afgetrokken, dat Ik u aan uw lot overlaat, en u wordt angstig en moedeloos. Maar in elke nood van lichaam of ziel ben Ik dichterbij u dan ooit, alleen wil Ik dat u probeert dichter bij Mij te komen, dat u verlangt naar Mij. En daarom houd Ik me schijnbaar verborgen, om het gevoel van verlatenheid in u te wekken, dat u dan naar Mij zal laten uitzien, zodat u Mij zult zoeken en met Mij innig verbonden zult wensen te zijn.

De innige band met Mij geeft u ook de zekerheid terug, dat Ik steeds tot helpen bereid ben. Altijd ga Ik naast u. Maar af en toe bent u zich hiervan niet bewust, omdat u uw blik op de wereld richt, of omdat u te zeer met uzelf bezig bent en daarom niet aan Mij denkt. En elke eenzame tocht zal u beangstigen, want dan bent u ook aan benauwenissen blootgesteld van de kant van de vijand van uw ziel, die Ik niet hinder, omdat u zult moeten inzien dat u Mij nodig hebt, die uw beschutting en beschermer, leider en begeleider wil zijn.

Steeds dreigender worden de gevaren voor u, wanneer u alleen op uw weg over de aarde voortgaat, omdat in de eindtijd uw vijanden niet in aantal zijn te overzien. En u hebt steeds meer mijn hulp en leiding nodig, om tegen de kwellingen stand te houden. Maar u mensen bent u van dit gevaar niet bewust. En u bent vaak lichtzinnig, omdat u zich te ver verwijdert van Degene, die alleen u helpen kan.

En daarom zorg Ik er steeds voor dat u Mij niet zult vergeten, door noden en lijden, waar u niet alleen tegenop zult kunnen. Want Ik wil dat u zich tot Mij wendt, dat u steeds vaker uw gedachten naar Mij laat afdwalen, dat u Mij voortdurend oponthoud bij u verleent. Alleen uw wil maakt het echter mogelijk, dat u zich door middel van gedachten met Mij verbindt en Mij daardoor naar u toe trekt.

Hoe meer het naar het einde toe loopt, des te sterker zal de wereld u ook boeien. Niet alleen door uw liefde voor de wereld, die u ook al zult kunnen hebben overwonnen, maar de eisen van de wereld zullen het u nog lastig maken, omdat ieder afzonderlijk mens te midden van de wereld zijn plichten heeft na te komen, die hem vaak onvervulbaar voorkomen. En het gevaar bestaat, dat wereldse zorgen en gedachten Mij proberen te verdringen, dat u nauwelijks tijd zult vinden om Mij een stil uurtje te schenken en daarom verzuimt, Mij in uw zorgen te laten delen en u tot Mij te wenden voor raad en hulp, voor het toezenden van kracht voor uw levensweg op aarde. En dan wordt u steeds zwakker. En u zou toch ook voor de moeilijkste situaties in het leven rijkelijk uit kracht kunnen putten, omdat Ik steeds bereid ben u die te verschaffen, wanneer u Mij zelf er maar om vraagt.

Laat het u gezegd zijn dat u geen enkele zwakheid hoeft te vrezen, zolang u Mij naast u laat gaan en bewust voortdurend met Mij in verbinding blijft. Maar sluit Mij niet van uw gedachten uit. Laat de zorgen van de wereld zich niet op de voorgrond dringen, al lijken ze nog zo groot. Wel heb Ik de macht ze van u af te nemen, maar Ik wil daar innig om worden gevraagd. Ik wil dat u steeds mijn tegenwoordigheid voelt en daarom wil Ik dus steeds de belangrijkste inhoud van uw gedachten zijn.

Zodra u Mij naar achteren plaatst, houd Ik me ook duidelijk op de achtergrond en dan zal de wereld u steeds meer in het nauw brengen. Pakt u echter mijn hand vast, zodat die u door alle ongemakken heen zal leiden, dan zullen ook de angst en zwakheid van u wijken, want u ontvangt dan mijn kracht. Ze stroomt in u over door de innige band die u met Mij tot stand brengt.

En Ik verlang naar deze innige band, die u jammer genoeg vaak losser maakt en Mij daardoor aanleiding geeft me schijnbaar terug te trekken. U zult nog veel kracht nodig hebben in de komende tijd. En steeds zal ze u ter beschikking staan, als u maar als kinderen naar de hand van de Vader reikt, die u veilig zal geleiden tot u uw bestemming hebt bereikt.

Amen