Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6649
20 september 1956

Het uren-christendom - De weg naar Gods hart

Slechts weinig mensen vinden de weg naar mijn hart, en slechts weinige zijn ook bereid, deze te gaan, ofschoon ze beweren, christelijk gelovig te zijn, ofschoon ze ook naar buiten toe tot hen behoren, die zich hebben aangesloten bij kerkelijke instanties en daarom religieus genoemd worden. Deze hebben allen weliswaar de weg ingeslagen, maar zijn blijven staan, voordat ze mijn hart bereikt hebben.

Jullie mensen zullen dit begrijpen, wanneer jullie je aardse leven nader beschouwen, dat het wereldse op de voorgrond plaatst, het lichamelijk welbevinden, en wanneer jullie je ernstig rekenschap ervan geven, hoe weinig tijd jullie spenderen om Mij te gedenken en het eigenlijke doel van jullie leven. En voor het merendeel schenken jullie Mij alleen de tijd, die traditiegetrouw daarvoor bestemd is; een kort ochtend-, middag- en avondgebed of het uur van de officiële kerkdienst. Maar slechts zelden zoeken jullie gedachten Mij in volledig vrije wil, slechts zelden voeren jullie uit eigen beweging een gesprek met Mij, slechts zelden hebben jullie het verlangen innig met Mij te verkeren - steeds zal jullie denken vervuld zijn van aardse zorgen, aardse plannen en aards plezier.

Ik ben niet de voornaamste inhoud van jullie gedachten, zelfs wanneer jullie in Mij geloven als jullie Schepper en Behouder, maar jullie zien in Mij nog lang niet de Vader, tot wie jullie in liefde worden gedreven. En dus nemen jullie ook zelden de weg naar mijn hart, dat jullie als kinderen tot de Vader spreken, dat jullie Hem onder alle omstandigheden bij jullie laten zijn, dat jullie als het ware jullie leven leiden in innigeschap met Mij. Dan zouden jullie mensen ook veel vaker over Mij praten, jullie gesprekken zouden andere wegen inslaan dan nu het geval is, want in het dagelijks leven word Ik nauwelijks genoemd, en die het doen, worden geringschattend uitgelachen, ze worden niet voor vol aangezien.

Zo staat het in werkelijkheid met jullie mensen, Ik zelf kan slechts zelden bij jullie tegenwoordig zijn, omdat jullie Mij niet gedenken en jullie nog veel minder samenkomen in mijn naam. Slechts zelden wordt een uur geofferd uit werkelijke innerlijke behoefte, en daarom zeg Ik; slechts weinig mensen gaan de weg naar mijn hart, slechts weinige laten Mij voortdurend hun Begeleider zijn op deze aarde. En jullie uren-christendom kan de mensen geen geestelijke vooruitgang brengen, want zolang het uit traditioneel kerkbezoek en gebruiken bestaat, is er geen sprake van een vrijwillinge binding met Mij.

Pas de levendige verbinding, de innerlijke drang uit vrije wil, zal jullie mensen helpen tot voleinding, en het verlangen, mijn woord te horen en de ziel te voeden, zal als verlangen naar Mij beschouwd en vervuld worden. En daarover moet de mens zich zelf rekenschap geven, hoe zijn binnenste opwellingen tegenover Mij zijn en in hoeverre hij slechts de traditionele eisen nakomt, die aan hem worden gesteld, en of hij ze ook plichtmatig vervult. Ik kijk in de harten, en Mij kan niemand misleiden, maar Ik verlang ook naar al deze harten, en Ik ben niet tevreden wanneer Ik op de tweede of derde plaats word gezet. En zolang de wereld en haar verplichtingen nog op de eerste plaats staan, behoren jullie tot de "dode christenen", want het levende christendom uit zich anders.

Het is een vastberaden werken in liefde, dus een werken met Mij. En bij wie Ik tegenwoordig kan zijn door de liefde, denkt ook op ieder uur aan Mij, hij plaatst Mij boven al het wereldse, en hij zal niets beginnen, zonder zich eerst innig met Mij te hebben verbonden. Maar van hen zijn er slechts weinig, en toch geloven veel mensen, juist te leven, omdat ze de "kerkelijke" verplichtingen nakomen. En dezen zullen geen van allen stand houden, als het om de laatste beslissing gaat, want het zal hun ontbreken aan kracht, die zij van Mij zelf moeten ontvangen en waartoe ook de innige verbinding met Mij nodig is.

Laat jullie erop wijzen, dat de tijd komen zal, waarop van jullie de beslissing wordt geëist en jullie dan in erge nood zullen komen, wanneer jullie niet het levende geloof bezitten, dat echter vereist, dat jullie de weg naar mijn hart vinden en moeten gaan. Want alleen Ik kan jullie kracht geven, maar Ik moet in jullie tegenwoordig kunnen zijn, om welke reden jullie je innig met Mij moeten verbinden.

Amen