Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6612
4 augustus 1956

Laat de geest in u werkzaam zijn

De geest in u zult u niet mogen weren als hij zich wil uiten. U zult altijd bereid moeten zijn hem aan te horen. U zult vaak in de stilte moeten gaan en luisteren wat hij u wil zeggen. U zult u bewust open moeten stellen, want hij zal nooit dwingen of proberen al te luid door te dringen, veeleer steeds uw bereidwilligheid afwachten, maar dan u iets kostelijks aanbieden. De geest in u is de stem van mijn liefde die altijd bereid is voor u te klinken, die voortdurend met u zou willen spreken, maar alleen dan met u spreken kan wanneer ook u bereid bent Mij aan te horen.

En wanneer u ernstig overweegt, welke grote genade het is dat u waardig gekeurd zult zijn mijn woord te horen, dan zult u in diepe deemoed steeds alleen dankbaar moeten zijn voor dit geschenk van genade en geen gelegenheid voorbij laten gaan het in ontvangst te nemen. En hoe vaker u dus uw hart zult openen, des te duidelijker zult u mijn stem vernemen en Ik kan u onuitputtelijke wijsheden bezorgen die u ten zeerste gelukkig maken. En dan zult u zich spoedig boven al het aardse kunnen verheffen. U zult alles leren beschouwen als een snel voorbijgaand laatste onderzoek en beproeving, waarop dan een eeuwig ongestoord geestelijk leven volgt.

Er zal u spoedig niets meer belasten, omdat uw ziel zich meer en meer zal losmaken van de materiële wereld en alleen nog naar huis verlangt in haar vaderhuis. Alleen mijn geest kan u dit overbrengen en alleen uw geestelijk oor kan het opnemen, maar u zelf zult u door uw wil zo kunnen vormen dat u in staat zult worden mijn stem te vernemen. En nooit worden mijn gaven u beperkt aangeboden. De mate echter zult u zelf bepalen. Dit is nu eenmaal wet, dat aan de vrije wil niet voorbij wordt gegaan, dat u zelf zich naar Mij zult moeten toekeren, wil mijn straal van liefde u treffen.

Maar van Mij uit zal er geen beperking plaatsvinden. Niet Ik trek me van u terug, veeleer u zelf zult de aanleiding geven wanneer het u toeschijnt dat Ik niet bij u aanwezig ben, omdat zich dadelijk een wand tussen ons schuift wanneer uw wil zich een ander doel zoekt. En deze wand zult u zelf ook weer moeten verwijderen, dan zult u Mij terugvinden, omdat Ik nooit ver van u was. Dat u zich echter aanzienlijk in het voordeel zult bevinden wanneer u mijn nabijheid voortdurend wordt bewezen door het in ontvangst nemen van mijn woord, dat hoeft u niet gezegd te worden. Want de toestand van uw ziel zal het u zelf bewijzen, u zult een innerlijke vrede ervaren in mijn nabijheid en vol van kracht zijn, omdat u deze rechtstreeks van Mij zult ontvangen.

Laat de geest in u vaak aan het woord komen, creëer steeds gelegenheden dat hij zich uit. Dus wijd u steeds vaker aan de innerlijke concentratie, sluit u af van het lawaai van de wereld en luister naar het zachte klinken in u. Wil dat Ik tot u spreek en hoor Mij aan. En u zult waarlijk rijk gezegend door het aardse leven gaan en veel van de zegen ook verder kunnen leiden. Want u zult allen kracht en licht nodig hebben - die mijn geest schenkt aan ieder die zich daarvoor zal openstellen.

Amen