Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6580
26 juni 1956

De ware vrede

Niet de wereld kan u de vrede brengen, maar alleen Ik kan u de ware vrede geven. En daarom zult u niet moeten verzuimen Mij zelf te vragen om de innerlijke vrede voor u en uw medemensen. Want van de kant van de wereld zal er nog veel op u afstormen en uw hart ongerust maken. Maar Ik kan op alle golven olie gieten. Ik kan in uw hart de vrede laten neerdalen, zodat u te midden van de wereld, te midden van de grootste onrust en opwinding werkelijk vredig zult kunnen leven omdat u mijn aanwezigheid voelt. Waar Ik ben, daar is vrede. Zorg er daarom voor dat Ik bij u kan zijn, dan zal niets u meer kunnen raken en ontstellen, want Ik spreid mijn handen over u uit. "Ik geef u wat de wereld niet geven kan": de vrede in Mij. En al zult u nu ook door deze wereld heen moeten gaan, het vertrouwen dat Ik naast u ga, dat u niet alleen de weg door het aardse dal gaat, geeft u dat gevoel van innerlijke rust, de vrede in Mij.

En wat kan de wereld u wel aandoen wanneer u zich in mijn aanwezigheid geborgen voelt, wanneer u zich aan Hem toevertrouwt Die sterker is dan de wereld, wanneer u Diens liefde voor u wint door uw wil om van Hem te zijn en te blijven? Dan mogen de stormen om u woeden. U hoort ze niet omdat Ik ze gebied u te ontzien. Streef alleen naar deze innerlijke vrede, omdat ze de verbondenheid met Mij aantoont, en geef Mij het recht steeds naast u te gaan door deze innige band met Mij, of ook: wil van Mij zijn en altijd alleen het doel bereiken dat u gesteld is: geestelijk te rijpen. Dan treedt de wereld vanzelf terug omdat u zich van haar afwendt. Maar probeer niet innerlijke vrede te vinden in de wereld. Want deze kan niet geven wat ze zelf niet bezit, omdat ze het gebied is van hem die alles in de war tracht te brengen en daarom ook alle mensen rusteloos laat worden die zijn wereld zijn toegedaan. Want hij houdt niet van vrede, integendeel, hij zal ze voortdurend proberen te verstoren. En hoe onrustiger het er op de wereld aan toegaat, des te duidelijker treedt zijn werkzaam zijn op de voorgrond.

En daarom waarschuw Ik u steeds weer voor de wereld en Ik maan u aan uw toevlucht tot Mij te nemen wanneer u vrede zult willen vinden, want u allen zult nog in opschudding geraken over de gebeurtenissen die van de wereld uitgaan. U allen zult erg in het nauw worden gedreven en alleen bij Mij kunnen komen voor redding, dat Ik u geef wat u ontbeert, de vrede van de ziel. En daarom weet u wie er werkzaam is wanneer de onrust u overvalt, wanneer u in angst en nood wordt gebracht, wanneer u zich eenzaam voelt en verlaten. En dan wacht Ik alleen op uw roep om bij u te komen en u te begeleiden op uw levensweg. En dan zal in uw hart ook de vrede haar intrede doen, die de wereld u niet geven kan, die alleen bij Mij en in Mij te vinden is en die u toch nodig hebt in de komende tijd. Dan zal uw blik steeds op de hemel gericht zijn, uw gedachten zullen zich bij Mij en in mijn rijk ophouden en de wereld zal voor u haar verschrikking hebben verloren.

Amen