Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6569
11 juni 1956

Gebedsverhoring - Geloof

De kracht van uw geloof waarborgt u ook de vervulling van uw vragen. Want Ik sta achter mijn woord: "Vraag en u wordt gegeven, klop en u wordt opengedaan". U moet er altijd aan denken dat mijn woord waarheid is, dat Ik u niet een belofte doe zonder die te vervullen. U moet erover nadenken dat het Mij ook altijd mogelijk is aan uw vragen te voldoen en dat de liefde voor u ook graag uw verzoeken nakomt.

Maar u moet ook hier aan denken, dat u alleen dan op de vervulling mag rekenen als u vast gelooft, wanneer u geen twijfel laat boven komen aan mijn liefde of mijn macht. De geringste twijfel hindert me echter om u van deze liefde en macht van Mij blijk te geven, want dan bent u nog niet zo nauw met Mij verbonden, u ziet in Mij nog niet de Vader, maar steeds alleen de verre God, die zich echter ook niet op de voorgrond plaatst zolang uw kinderlijke liefde Mij, uw Vader niet (tot zich) trekt, wat een vast geloof echter wel doet.

Daarom blijven zo vele vragen van mijn aardse kinderen onvervuld en dat versterkt nog hun twijfel aan de kracht van een gebed. En toch is alleen maar de ontbrekende kracht van het geloof er debet aan dat u vaak tevergeefs op vervulling wacht.

Kom als kinderen tot uw Vader en spreek tot Hem in ware deemoed en kinderlijke liefde en leg Mij nu uw verlangens voor, in het vaste vertrouwen dat Ik u hoor, begrip heb voor uw nood en ze van u afwend. En u zult er van overtuigd kunnen zijn, dat Ik mijn oor niet sluit en uw vragen inwillig. Want Ik wil u steeds dichter naar me toe halen en daarom ook een vast geloof niet stuk laten gaan. En een waar kind zal ook alleen maar om dingen vragen waarvan zijn ziel geen nadeel ondervindt, een waar kind laat het aan Mij over en Ik stuur zijn gedachten, zodat het inzicht heeft en elk verlangen weert dat zijn geestelijke ontwikkeling tegenwerkt.

De ware kinderlijke verhouding (tot Mij) garandeert ook een verlichte geest. Ik wil dat u zich in elke nood van het lichaam of de ziel op Mij verlaat en Ik zal u helpen zoals Ik u beloofd heb, zodra uw geloof in Mij levend is. Het levend geloof kan Ik u echter niet geven, u moet dit zelf voor u verwerven door de liefde.

En zo zult u nu ook weten waarom zoveel gebeden onverhoord blijven: omdat een zwak geloof door gebrek aan liefde kan worden verklaard en omdat een mens die zelf weinig liefde heeft, nooit een blijk van mijn liefde mag verwachten en daarom ook het werken van mijn liefde verhindert.

Mijn woord is waarheid. Maar mijn beloftes stellen ook steeds het vervullen van mijn voorwaarden voorop. Dan zal ook elke belofte in vervulling gaan bij u. Streef er dus naar uw geloof te versterken, het levend te laten worden door werken van liefde. Dan echter zal ook de kracht van het geloof in u zijn en mijn liefde en macht zullen bij u duidelijk merkbaar worden.

Amen