Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6512
28 en 29 maart 1956

Kruisweg via Golgotha

De weg naar het kruis moet onherroepelijk worden gegaan, want deze alleen voert jullie naar de poort der zaligheid.

De weg naar het kruis is de weg van de liefde en het lijden, het is de weg tot Jezus Christus, het is de weg naar Golgotha.

Jezus Christus zelf ging hem voor jullie, nochtans moeten jullie Hem navolgen en alles op jullie nemen, wat jullie beschoren is.

Maar als jullie oprecht de weg naar het kruis willen nemen, naar Hem, de goddelijke Verlosser, dan gaat Hij ook zeker naast jullie, want ieder, die tot Hem wil komen, neemt Hij bij de hand en Hij helpt hem, als hij zwak wordt. Jullie moeten de weg via Golgotha nemen, willen jullie de poort der zaligheid bereiken. Alle lijden en pijn van de goddelijke Verlosser Jezus Christus moeten jullie je aanschouwelijk voorstellen en beseffen, dat Hij dit voor jullie gedragen heeft.

Jullie moeten Hem als het ware in gedachten begeleiden op deze weg en bij Hem blijven tot aan het uur van Zijn dood.

Zijn leed moet jullie leed zijn, zodat het jullie hart raakt en de liefde in jullie tot een heldere gloed doet oplaaien.

Jullie moeten met Hem willen lijden in het besef, dat het jullie zonden zijn, waarvoor Hij geleden heeft en gestorven is aan het kruis.

En zo nemen jullie ook deel aan Zijn verlossingswerk, en jullie worden tot levende getuigen van Zijn naam. Niemand kan zalig worden, die zich niet bezig houdt met dit grootste geestelijke gebeuren, met een daad, die zijns gelijke niet kent.

Niemand kan worden verlost, die in gedachten zelf nog niet het verlossingswerk beleefd heeft, die dus eenmaal de weg naar het kruis genomen heeft, om nu in alle stilte zich bij Jezus op de kruisweg aan te sluiten en bij Hem te blijven tot Zijn dood.

Steeds weer moeten jullie, mensen, dit gebeuren in je herinnering oproepen, en jullie liefde tot Hem zal zich steeds meer verdiepen, die voor jullie geleden heeft en gestorven is aan het kruis.

Deze kruisgang tot Hem en met Hem is onvermijdelijk, want pas dan dringen jullie door tot het grote geheim van de menswording Gods en van Zijn verlossingswerk. Dan pas dringt tot jullie door, wat de mens Jezus voor jullie gedaan heeft, en dan pas zullen jullie echte volgelingen van Jezus worden, omdat de liefde tot Hem jullie aandrijft, omdat jullie niet meer van Zijn zijde willen wijken, omdat jullie dan ook bereid zijn, het grootste leed te dragen, om deel te nemen aan Zijn verlossingswerk.

De gebeurtenissen van Jezus' kruisiging mogen voor jullie niet slechts woorden blijven. Jullie moeten ze in je tot leven wekken, jullie moeten je verdiepen in het overgrote leed dat Hij gedragen heeft en daarom vaak in gedachten de weg naar het kruis gaan.

En het kruis zal voor jullie oplichten, en wijzen naar de poort tot de zaligheid. Dan pas zullen jullie levendig Zijn naam kunnen vertegenwoordigen, dan pas zullen jullie zelf van Verlossing kunnen spreken. Dan wordt jullie ziel aangeraakt door de overgrote liefde van de goddelijke Verlosser, dan echter zal zij nimmer meer van Hem wijken, en dan zal zij aan Zijn zijde het lichtrijk kunnen betreden na het verscheiden van de aarde, omdat haar weg via Golgotha leidde. En onnoemelijke zaligheid is haar beschoren, want zij is nu ontwaakt tot het ware leven, zij heeft de dood overwonnen dankzij Hem, die voor haar gestorven is.

Het verlossingswerk van Jezus Christus is van zo grote betekenis, dat Zijn kruisdood steeds weer en in alle innigheid herdacht moet worden, dat de mens zich steeds weer van Zijn leven en sterven een voorstelling moet maken, om door te dringen in het mysterie van Zijn liefdewerk. Want hoe meer hij zich bewust wordt van het liefdewerk van Jezus, des te meer zijn liefde tot Hem aanwakkert. En de liefde drijft hem nu vanzelf naar het kruis. De liefde neemt ook het lijden van een kruisgang op zich. De liefde is tot alles bereid, om het offer van Jezus Christus te benutten en als het ware zelf daaraan deel te nemen, want de liefde offert zich zelf.

Amen