Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6511
27 maart 1956

Aankloppen aan de deur van het hart - Liefde voorwaarde om aan te nemen

Voor u zullen alle deuren opengaan waar de liefde woonachtig is. U zult altijd daar toegang krijgen waar mijn geest heerst, want daar zal de stem van de Vader herkend worden en vol vreugde aangehoord. Wanneer Ik aan de deuren heb geklopt, is het maar een kleine kring waar Ik binnen kan gaan, vergeleken met het enorme aantal mensen. Er zijn er niet veel die dit zachte kloppen aan de deur van hun hart vernemen en dadelijk bereid zijn ze te openen om Mij te ontvangen. Maar overal waar Ik binnenkom, verbreid Ik zegen en innerlijke vrede. En niemand zal Mij willen missen, die eens de straal van mijn liefdeslicht opgevangen heeft, die eens mijn aanspreken vernomen heeft. Hij voelt zich steeds alleen maar goed in mijn aanwezigheid en komt de wereld eens storend tussen Mij en hem, dan ervaart hij dat als onbehagen en hij zal niet eerder rusten dan dat hij zich weer in mijn gezelschap bevindt, totdat hij weer met broeders en zusters samen is om, volgens mijn belofte, ook Mij zelf in hun midden te weten. Al dezen begeren mijn woord en ze zullen ook bereidwillig de deuren openen als u het hun zult willen brengen.

Al blijven nu ook de deuren vaak voor u gesloten, al stuit u ook vaak op weerstand, al zult u ook uitgelachen worden wegens uw arbeid voor het geestelijke rijk; u zult u daar niet aan moeten storen en moeten proberen de weinigen gelukkig te maken die u aanhoren. Want daar ontwaakt het ware leven. En dit leven breidt zich uit, zelfs wanneer u het niet na zult kunnen gaan. Het zijn onvergelijkelijke bronnen van kracht die opengaan, overal waar mijn woord kan weerklinken, en de kracht van het woord blijft niet zonder uitwerking, terwijl er om u heen doods, woest gebied is, ofschoon aards van een opbloeien melding kan worden gemaakt. Het zijn en blijven twee werelden die volledig van elkaar verschillen.

Maar u heb Ik in mijn wereld geplaatst. In de wereld van de geest, die de enige waarheid is. En in deze wereld zult u moeten werken, dat wil zeggen: trachten het geestelijke rijk uit te breiden en de mensen van het aardse rijk in uw kring proberen binnen te lokken. Steeds weer zult u er enige vinden, omdat er in alle kringen mensen zijn die bereid zijn liefde te geven en omdat dezen u ook zullen volgen. Maar juist alleen waar de liefde is, zal men naar u luisteren. Toch moeten ook de anderen de leer van de liefde vernemen en het kan nooit kwaad wanneer steeds weer eerst van de liefde blijk wordt gegeven. Wanneer er mensen zijn die ijverig de liefde prediken, ongeacht hoe hun woorden worden opgenomen. Want ook de grootste zondaar moet vermaand worden om zijn zonden achterwege te laten. De meest liefdeloze mens moet worden aangespoord tot liefde, tot inkeer in zichzelf. Er moet aan alle deuren worden geklopt. Er moet geprobeerd worden leven op te wekken, wat alleen mogelijk is door de toevoer van mijn woord.

Wees daarom blij wanneer u als drager van mijn woord zult worden opgenomen en voel u niet verongelijkt wanneer men u afwijst, maar word uw arbeid voor Mij en mijn rijk niet moe, want overal glimpen vonken van liefde, die u tot oplaaien zult kunnen brengen. Overal klop Ik zelf aan de deuren van de harten en steeds weer is er een hart te vinden dat zich voor Mij opent, dat verheugd is wanneer Ik het toespreek en steeds meer in vurige liefde ontvlamt voor Degene Die leven schenkt. En Ik wil u zegenen als u aan die mensen denkt die nog smachten in de dood, als u moeite doet ze tot leven te wekken. Als u voor Mij trouwe arbeiders bent in mijn wijngaard en steeds alleen verricht, waartoe uw hart u aandrijft. Want u hebt Mij opgenomen in uw hart en dus kan Ik nu tot u spreken en door u tot diegenen die ontwaken moeten ten leven.

Amen