Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6487
28 februari 1952

Een wijzen op het einde

Binnenkort loopt een tijdperk ten einde en begint er een nieuw. U, mensen zult dan deze woorden geloof kunnen schenken, want daarom spreek Ik ze tot u, dat u uw leven nu ook zo leidt, dat u dit einde niet hoeft te vrezen. Een ander doel heb Ik er niet mee voor. Ik wil u niet zonder reden verontrusten, Ik wil u niet in verwarring brengen wegens dat wat voor u ligt, Ik wil alleen dat u zo leeft zoals het mijn wil is, dan zal het einde van dit tijdperk alleen maar gunstig voor u zijn, dan zult u zich niet bevreesd hoeven te maken, veeleer met vreugde een gezegende tijd tegemoet zien.

Ik zou u hiervan niet in kennis hoeven te stellen, want niemand van u weet, wanneer zijn laatste dag gekomen is, en het zou dus voor velen een totaal onnodig weten zijn, dat er een verlossingsperiode ten einde loopt. Toch kan dit wijzen erop voor ieder mens nog een aansporing zijn, serieus aan zijn ziel te denken - het kan hem aansporen, zichzelf ernstig onder handen te nemen, wanneer hij herinnerd wordt aan de vergankelijkheid van aardse goederen en er nu naar streeft geestelijke goederen te verwerven. Maar hij is niet gedwongen te geloven.

Toch roep Ik u, mensen steeds dringender toe: Geloof deze woorden en doe alles waartoe u in staat bent en het zal u alleen maar tot zegen strekken. Want u bevindt u allen niet in goede zielsgesteldheid, zult allen nog aan uzelf moeten werken en hebt daar niet veel tijd meer voor. Laat u niet verrassen, maar maak u met de gedachte vertrouwd nog maar korte tijd gast te zijn op deze aarde. Deze gedachte zal u bewuster laten leven en u zult u tot Mij wenden om hulp, wanneer u aan Mij gelooft als uw God en Schepper.

Denk dan aan uw leven tot nu toe en vraag uzelf af of uw levenswandel juist was voor mijn ogen. Want u kent mijn geboden en u allen weet dat de liefde het eerste en voornaamste is, dat u zonder liefde nooit tot gelukzaligheid zult kunnen komen en wanneer u aan uzelf zult moeten bekennen lauw en onverschillig tegenover dit gebod van de liefde geweest zijn, haal het dan in. Want er is u veel gelegenheid gegeven te werken in de liefde. Overal om u heen zult u nood zien en u zult helpend kunnen ingrijpen, u moet alleen maar de wil hebben goed en rechtvaardig te leven en acht te slaan op de geboden van de liefde, die Ik u alleen ter wille van uw zielenheil heb gegeven.

En denk steeds aan uw Verlosser Jezus Christus. Roep Hem aan, dat Hij uw gedachten moge sturen en u acht geven de goddelijke wil uit te voeren. Dan roept u Mij zelf aan en laat Mij blijken dat u bij Mij terecht wilt komen en u gaat dan ook de juiste weg, de weg die Jezus Christus u is voorgegaan.

Het einde komt onherroepelijk en heeft niets te maken met hoe het dan met uw ziel gesteld is. Maar nog hebt u tijd u daarop voor te bereiden en daarom komt steeds weer de waarschuwende stem van boven tot u: Denk aan het einde. Het is alleen maar mijn liefde die u wil redden van het verderf, maar die u nooit zal dwingen en u daarom aanspreekt in een vorm waaraan u geloof zult kunnen schenken als u gewillig bent. Als u echter goed oplet, zult u veel opmerken wat u zou kunnen laten geloven.

Een periode loopt ten einde en een nieuwe begint. En er gaat alleen maar in vervulling wat voortdurend werd voorspeld door zieners en profeten. Want ook dezen spraken in mijn opdracht en kondigden hetzelfde aan, wat Ik u, mensen nu zeg, maar uw wil is vrij; zoals echter uw wil is, zo zal ook uw lot zijn als het aardse leven voor u voorbij is. U zult kunnen leven in gelukzaligheid; maar ook ten prooi vallen aan de dood, een eindeloos lange tijd van kwelling en duisternis, waaruit u uzelf niet zult kunnen bevrijden.

Amen