Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6486
27 februari 1956

Kenmerk van de waarheid: Jezus Christus - Liefde

Alles wat van Mij getuigt is waarheid. Want nooit zal mijn tegenstander getuigenis afleggen voor Mij en mijn naam. Waar dus voor Mij en mijn rijk wordt gesproken, waar mijn naam wordt verheerlijkt en van mijn verlossingswerk gewag wordt gemaakt om ook de medemensen naar Mij toe te leiden, waar het heldere evangelie van de liefde wordt gepreekt, daar kan nooit of te nimmer mijn tegenstander aan het werk zijn - steeds vooropgesteld dat er niet slechts op los gepraat wordt met lege woorden die met het levendige verkondigen van Jezus Christus niets meer gemeen hebben.

En zo zult u te allen tijde een juist oordeel kunnen vellen, hoe en wanneer u de waarheid wordt verkondigd die in Mij haar oorsprong heeft. Want mijn werk van verlossing zal steeds op de voorgrond worden geplaatst als teken van de goddelijke oorsprong van de leringen die Ik zelf onder de mensen verbreid wil hebben. En zo zou u mensen het onderzoek niet zwaar mogen vallen, zodra u serieus van zins bent de waarheid aan te nemen. Dan zal Jezus Christus zelf de toetssteen zijn. Want nooit getuigt mijn tegenstander van Hem. Veeleer zal hij alles doen om het verlossingswerk van Christus te ontkrachten, om de mensen te verhinderen bij Hem redding te zoeken uit zonde en dood.

Alleen de liefde die de mens Jezus u op aarde heeft voorgeleefd, kan u verlossen. En daarom moet Zijn goddelijke liefdesleer steeds naar voren worden gebracht. De liefde moet worden gepreekt en ontplooid door al diegenen die mijn ware vertegenwoordigers op aarde zijn, die in mijn naam spreken, die u de waarheid uit Mij doen toekomen. En wederom hebt u een vast kenmerk van een echte vertegenwoordiger van mijn naam: het preken over en het daadwerkelijk beoefenen van de liefde. Waar dit ontbreekt, daar kan de waarheid niet zijn, omdat Ik zelf niet daar kan zijn waar geen liefde is. Alleen Ik zelf kan echter de oorsprong van waarheid zijn.

Er zouden dus geen tegenstrijdigheden over hoeven te ontstaan, of Ik zelf of mijn tegenstander aan het werk is als u mensen een weten wordt toegevoerd dat aanspraak maakt op de waarheid. Want deze kenmerken zult u steeds zelf kunnen herkennen. En waar ze ontbreken, zult u met recht kunnen afwijzen wat u wordt aangeboden. Alleen zult u er steeds op moeten letten dat u zich niet door lege woorden om te tuin laat leiden, want ook mijn tegenstander bedient zich van zulke woorden, die echter door ieder mens die ernstig naar de waarheid verlangt als bedrieglijke schijn kan worden herkend. En dus ligt het aan uzelf of u waarheidsgetrouwe geestelijke leringen ontvangt en ze herkent. U zult niet in dwaling hoeven te verkeren. Het zal voor u nooit onmogelijk zijn zoiets in te zien, want uw wil bepaalt zelf uw oordeelkundigheid.

U zult elke geestelijke leer die niet Jezus Christus en Zijn verlossingswerk in het middelpunt plaatst zonder bedenking mogen afwijzen. Want dan word Ik ook niet juist herkend, Die in Jezus Christus het verlossingswerk volbracht en eeuwig niet meer van Jezus te scheiden ben, met Wie Ik één kon worden door Zijn overgrote liefde voor Mij en voor de medemensen.

Wie Mij wil erkennen moet ook Jezus Christus erkennen. Want Hij en Ik zijn één. En zodra een leer dit niet duidelijk laat inzien, kan ze niet als zuivere waarheid gelden. En er zal dan ook niet de onbaatzuchtige liefde naar voren worden gebracht die de enige wil van de mens Jezus was en bijgevolg ook mijn wil is en dus het summum van de leer die Jezus op aarde heeft verkondigd en die steeds verkondigd moet worden. Maar deze leer wordt nooit daar verkondigd waar mijn tegenstander tracht de waarheid te verdringen en door eigen weten te vervangen. Sla acht op dit kenmerk, dan zult u helder en duidelijk ook elke dwaalleer herkennen, zelfs wanneer ze door mooie woorden is gevormd, maar die het levende geloof in Jezus Christus en de alleen doeltreffende liefde laten ontbreken. En neem zonder bedenking elke leer aan die van Mij getuigt in Jezus Christus.

Amen