Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6478
17 februari 1956

Maria verschijningen - Tekenen en wonderen - Het werkzaam zijn van de satan

De mens schenkt alleen maar aandacht aan tekenen en wonderen. Hij wil een kijkje nemen in dat, wat voor hem verborgen is. Hij wil eerst onverklaarbare dingen beleven en deze komen hem geloofwaardiger voor dan het zuivere woord van God. Maar in werkelijkheid vergroten ze alleen de duisternis en de dwaalleer, want ze zijn alleen maar te beschouwen als maakwerk van diegene, die verwarring wil stichten, en die steeds dan in het bijzonder werkzaam is, wanneer de zuivere waarheid op het punt staat baan te breken. Elk opflitsend licht wil hij verdoezelen met diepste duisternis. Slechts zelden zullen de mensen zich inzetten voor de verbreiding van de waarheid, terwijl daarentegen de leugen en de dwaling razendsnel verbreid worden en de mensen er niet voor terugschrikken, hun medemensen een kost voor te zetten, die geen enkele voedingswaarde heeft, maar juist een vergiftigende uitwerking.

In de laatste tijd voor het einde is het werkzaam zijn van de satan duidelijk, doordat hij zich precies van die middelen bedient, die een goddelijk werkzaam zijn moeten voorspiegelen. God heeft de mens Zijn geest beloofd en Hij heeft dit werkzaam zijn van de geest met ongewone gaven van genade verbonden. De kracht van God komt tot uiting door mensen, die Zijn woord verkondigen; die Zijn ware dienaren zijn op aarde en die daarom ook dingen zullen volbrengen, zoals Jezus ze op aarde heeft volbracht. Die zieken genezen en allerlei gebreken van de mensen kunnen wegnemen; die vol van wijsheid en kracht zijn en kunnen zien wat God over de mensen zal zenden. Die wonderen zullen doen, zoals Hij, omdat God zelf door Zijn geest in hen kan werken, om de mensen tot geloven en tot omkeer te bewegen, eer het te laat is. Maar al deze verschijnselen krijgen maar weinig aandacht bij de mensen, omdat ze als ongeloofwaardig niet openbaar worden gemaakt en omdat het goddelijk-geestelijke zich nooit op de voorgrond plaatst tegen de wil van de mensen.

Maar op dezelfde manier is de tegenstander Gods werkzaam voor het einde, doordat hij zijn kracht gebruikt voor bedrieglijke activiteiten, voor begoochelingen van allerlei aard. En dit werkzaam zijn van hem krijgt aandacht. Hij wil zich manifesteren en steeds als engel van het licht zichtbaar worden. Hij zal de massa's suggereren, hij zal hen voortoveren wat ze willen zien, want dit begeren geeft hem het fundament voor valse wonderen, voor dwalingen van allerlei aard. Mensen, die zich afgodsbeelden scheppen, stellen als het ware de satan de middelen ter hand, waardoor hij nu werkzaam kan zijn. En het is veel moeilijker de mensen ervan te overtuigen, dat ze de vijand ten prooi zijn gevallen, dan hen in deze verschijnselen te laten geloven. Want ook daarvoor zorgt de satan, dat de grote massa daar kennis van neemt en zich steeds meer verlustigt aan de wonderen van valse christussen en valse profeten; aan verschijningen, die voor een deel gelogen zijn, maar voor een deel door de wil van de mensen zelf ontstaan, omdat dat slechte werkzaam zijn door de wil en de dwaalleren van de mensen in de hand wordt gewerkt, omdat er dan van zijn kant geen grote kracht meer nodig is, om zulke valse wonderen op te roepen.

God werkt niet op deze manier op de mensen in. En God bedient zich niet van diegenen, wier denken zo op een dwaalspoor is geleid, dat ze zelfs niet in staat zijn het ware van het verkeerde te onderscheiden. Hij werkt in stilte. Hij giet Zijn geest uit over alle vlees. En knechten en dienstmaagden zullen in Zijn opdracht verkondigen en de zuivere waarheid uit God verbreiden. Maar nooit zal Hij bestaande dwaling bevorderen. Nimmer zal Hij de mensen daar nog in versterken en nooit zullen hoge en hoogste lichtwezens zich zo uiten, dat ze hun eigen naam zoeken te verheerlijken.

Maar de satan kan zich nestelen in werken, die mensenhanden lieten ontstaan vanuit een geheel verkeerde instelling tot God. Werken, die een bestaande dwaling nog moesten bevestigen en die daarom ook een ware verblijfplaats zijn voor hem, die de vader van de leugen en de dwaling is en blijven zal, zolang hij werkzaam kan zijn. En de mensen zijn blind van geest en ondersteunen zijn doemwaardig werkzaam zijn. Maar ze sluiten zich steeds meer af voor de waarheid en daarom zal de tegenstander veel succes hebben, want het is de tijd van het einde.

Amen