Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6452
14 januari 1956

Laatste fase - Geloofsstrijd

U treedt spoedig in de laatste fase, want de tijd is gekomen waarvan gesproken is sinds het begin van deze verlossingsperiode. Het einde van deze aarde is ophanden en u zult spoedig alle tekenen die door zieners en profeten zijn aangekondigd, beleven. En zo zal alles vervuld worden omdat mijn woord de waarheid is, en Ik zelf door deze profetenmonden heb gesproken.

Alles wat Ik voorspellen liet betreffende het einde wilde u mensen alleen aansporen tot arbeid aan uw ziel. Daarom zijn er in deze verlossingsperiode vaak tijden geweest, waarin mensen geloven konden dat het einde op handen is.

En dat was nodig omdat de verdorvenheid der mensen een ingrijpen mijnerzijds geloofwaardig maakte, en er steeds weer enige van die weinigen des te ijveriger met hun zielenarbeid begonnen en waarlijk gered werden voor het eeuwige leven.

Toch was de tijd nog niet vervuld, want satan had nog niet de onbeperkte macht over de mensen verkregen, ofschoon ook in die tijd ware duivels op aarde hun wanorde stichtten. De mensheid was een langere tijd toegestaan, omdat nog veel van het gekluisterde geestelijke zich moest belichamen, met als doel de laatste wilsbeproeving op deze aarde.

Mijn heilsplan verloopt volgens de wet van mijn eeuwige ordening, en geen dag vroeger of later zal een periode eindigen, omdat Ik sinds eeuwigheid voorzag wat dienstig zou zijn voor het geestelijke, of hinderlijk voor zijn ontwikkeling. De activiteit van satan neemt echter steeds schrikwekkender vormen aan omdat veel van het gekluisterde geestelijke de vrijheid verkrijgt, en door zijn invloed werkt naar zijn verlangen. En daarom neemt ook de duivelse activiteit onder de mensen toe, hoe nader het einde komt.

En mijn tegenstander voelt zichzelf om die reden zo sterk, dat hij denkt Mij totaal te kunnen overwinnen. Hij houdt zich ten laatste niet meer aan de grenzen van zijn machtsbevoegdheid, die hem gesteld werden bij zijn val in de diepte. En zodra dit tijdstip is gekomen, wordt aan zijn activiteiten een einde gemaakt. Dat betekent het einde van een verlossingsperiode en de oplossing van iedere vorm. Het betekent de vrijwording van het daarin gekluisterde en een weer belichamen in nieuwe vormen overeenkomstig de staat van rijpheid van de geestelijke substanties.

En dit overschrijden van de machtsbevoegdheid zal duidelijk tot uitdrukking komen, en voor de mensen een zeker teken zijn van het aanstaande einde. Want mijn tegenstander zal zich openlijk tegen Mij keren, daar hij de mensen geweld wil aandoen. Hij wil ze dwingen Mij te verloochenen, daar hij iedere geestelijke verbinding met Mij wil vernietigen, om alle mensen in zijn macht te krijgen.

Wie van het doel van het aardse leven dat bestaat in de vrije wilsbeslissing van de mens weet, die weet ook dat ieder plan van mijn tegenstander tegen dat doel ingaat. En die weet dan ook dat het tijdstip is gekomen waarin Ik een einde zal maken aan zijn woeden, doordat Ik hem en zijn aanhang weer in ketenen leg. En hij zal dan ook alle profetieën verstaan die op het einde wijzen.

Daarom, geef acht op deze laatste activiteit van mijn tegenstander, aan welke u duidelijk herkent in welke tijd u leeft. Geef acht op zijn streven de mensen ieder geloof te ontnemen, geef acht op alles wat duidelijk als het werk van de antichrist te herkennen is. En let er bijzonder op hoe de mensen vijandig behandeld worden, die Mij in waarheid dienen en de waarheid trachten te verspreiden.

En zodra u deze voortekenen van een komende geloofsstrijd kunt zien weet u, dat u de laatste fase van het bestaan van deze aarde bent ingegaan. Dan bewapen uzelf als u Mij getrouw wilt blijven en ga met een vast vertrouwen en met kracht deze strijd tegemoet, en weet, dat Ik u voorga. Dat u voor Mij strijdt en waarlijk onoverwinnelijk bent en blijven zult, al bent u in de minderheid tegenover de schaar van mijn tegenstander. Maar hemzelf zal Ik overwinnen en gevangen nemen, als het uur is gekomen dat beslist is sinds eeuwigheid. En u mijn getrouwen zult uit deze strijd te voorschijn komen op weg naar een nieuw leven. U zult niet meer verdrukt kunnen worden door hem die mijn tegenstander is, en ook nog eeuwigheden mijn tegenstander blijven zal.

Amen