Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6434
25 december 1955

Licht van boven - Gods woord

De wereld staat onder een hevige druk. De mensen op de aarde worden beheerst door krachten der duisternis en het is heel dringend noodzakelijk dat in de duisternis een licht schijnt, dat de mensen van kracht worden vervuld om de hen in het nauw drijvende krachten weerstand te bieden. Zonder licht zinken ze in de diepte, zonder licht vinden ze geen weg, geen mogelijkheid te ontvluchten. En daarom laat God steeds weer Zijn licht naar de aarde stralen. Hij komt zelf naar de aarde zoals vroeger, alleen niet in de belichaming van een mens, maar in Zijn woord. Hij zoekt voor zich eveneens een menselijke vorm waarin Hij Zijn licht kan uitgieten dat ver weg zal stralen in de donkere nacht. Hij belichaamde zich in de geest van diegenen die bereid zijn Hem te dienen. Het is evenzo een nederdalen, omdat dezelfde duisternis over de aarde ligt gespreid die God medelijden inboezemt en Hij daarom weer het licht naar de aarde zal laten stralen, zoals eens. Maar vroeger stonden de mensen aan het begin van een weg die opwaarts kon leiden, doch nu zijn ze vlak voor het einde van de weg aangekomen, echter een grote vooruitgang is er niet bereikt en spoedig zal hij ten einde zijn gelopen. Maar of hij uit de duisternis heeft weggeleid? Of de mensen het lichtschijnsel zullen volgen dat nu nog voor hen straalt? Of ze de juiste weg in het licht zullen vinden en hem nog inslaan voordat het te laat is?

De donkere machten oefenen hun heerschappij zodanig uit dat God zal ingrijpen om er een einde aan te maken. En toch zijn de mensen niet zonder bescherming en hulp aan deze krachten prijsgegeven, want God zelf heeft een licht ontstoken dat zo helder straalt dat iedere mens het gevaar waarin hij verkeert kan onderkennen. Want dit goddelijke liefdeslicht onthult alles. Het ontmaskert ook hem die de mensen kwalijk gezind is en die hen onder vermomming tracht te verleiden. Het goddelijke liefdeslicht straalt zo helder dat ieder zien kan wat er zich in de wereld afspeelt wanneer hij maar zijn ogen opent, wanneer hij maar niet het licht zelf verduistert door zijn wil, die nog geheel en al op de tegenstander is gericht. Het goddelijke liefdeslicht is weer door God zelf ontstoken en het straalt naar beneden naar de aarde omdat in het duistere gebied van de aarde grote nood is en alleen de Liefde deze nood weer kan opheffen, zoals eens, toen het Licht van eeuwigheid zelf naar de aarde afdaalde. En God zelf sprak de mensen toe door de mond van de mens Jezus, Die als Ziel van het licht van liefde was vervuld en daarom de juiste lichamelijke vorm werd in welke God zelf zich kon ophouden om door de mens Jezus tot alle mensen te spreken.

En zo spreekt God ook nu de mensen weer toe. Hij spreekt zelf door de mond van een mens. Hij laat het licht van de waarheid stralen in de harten van de mensen die het gewillig aanhoren. Hij leidt Zijn woord omlaag naar de aarde en de mensen die zich door Zijn liefdeslicht laten bestralen, zouden niet meer in de duisternis hoeven te wandelen. Helder en duidelijk ligt nu de weg voor hen die omhoog leidt en er zijn geen donkere gebieden meer voor degene die zich van het goddelijke liefdeslicht bedient. Want deze hoeft alleen tot Jezus Christus te roepen en de duisternis zal van hem wijken. Hij zal niet meer aan de duistere machten zijn overgeleverd, want het is altijd en eeuwig hetzelfde licht, dat straalt voor de mensen op aarde. Het licht van het kruis. Het weten van het werk van liefde en erbarmen van Jezus Christus, het juiste begrip voor de menswording van God in Jezus en het geloof in de macht en kracht die in het aanroepen van Zijn geheiligde naam ligt. Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, is het Licht dat in de wereld is gekomen. En of Hij zelf naar de aarde kwam, of het woord van boven van Hem getuigt, van Hem alleen straalt het licht uit en zonder Hem is er duisternis op aarde en ook in het geestelijke rijk. Want Hij zelf is het Licht van eeuwigheid dat altijd stralen zal in de oneindigheid en dat ook nu weer naar de aarde straalt opdat alle mensen de weg vinden naar Hem, opdat ze huiswaarts keren, in hun vaderhuis.

Amen