Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6425
14 december 1955

Waarschuwing om niet ondoordacht te handelen en te spreken

Mijn genade laat u aanmaningen en waarschuwingen toekomen, omdat u mijn liefde bezit en omdat u opmerkzaam moet worden gemaakt op gevaren die u rechtstreeks te wachten staan, wanneer u niet oplettend bent.

Wel staan er steeds wakers om u, bereid om af te weren, toch zult u het zelf ook moeten weten, dat u aan de elementen van blinde wraakzucht zou zijn overgeleverd zonder deze bescherming die in mijn opdracht verleend wordt. En daarom zult u steeds alleen maar met Mij in verbinding moeten blijven, want dan ben Ik ook bij u, omdat uw gedachten Mij aantrekken en dan zijn alle krachten machteloos die u kwalijk gezind zijn.

De hel woedt en haar krachten winnen ook de mensen voor haar plannen, daarom zult u hun geen aanleiding mogen geven, wat makkelijk gebeuren kan door ondoordachte woorden die door u in gerechtvaardigde toorn worden gesproken. Wees steeds zachtmoedig als de duiven, maar listig als de slangen. Wie voor mijn rijk, wie voor de waarheid strijdt, zal ook worden aangevallen door de vijanden van de waarheid en deze staan in dienst van mijn tegenstander, die hen aanzet tot valse beschuldigingen, zodat u zich tegen leugen en onwaarheid te weer zal moeten stellen.

Maar denk dan aan mijn aanmaning, denk dat u omgeven bent door mijn strijders en wend u dan tot dezen, dat ze u beschermen, en richt uw gedachten ook op Mij, dat het licht van mijn liefde tussen u en uw vijanden in zal vallen en dezen terugdrijft. Overal zal mijn tegenstander proberen u schade toe te brengen, omdat hij beseft dat hij door u aan kracht verliest, omdat hij uw arbeid voor Mij en mijn rijk tracht tegen te gaan en omdat hij voor geen middel terug schrikt het doel te bereiken, mijn licht uit te doven. En de mensen zijn afhankelijk van hem, ze haten de waarheid net zo erg, omdat ze zelf zich beter voelen in de duisternis. Om die reden verlenen ze hem bereidwillig hulp wanneer het er om gaat tegen u op te treden.

En daarom zal van de kant van de mensen tegen u worden opgetreden en dan zult u op uw hoede moeten zijn en niets ondoordachts ondernemen. U zult u dan volledig gelovend alleen aan mijn bescherming moeten toevertrouwen, u zult de band met de lichtwereld alleen steeds vaster moeten aanknopen, want dan nemen zij in mijn opdracht ook de wapens op tegen de krachten van de onderwereld, wat ze echter alleen maar kunnen, wanneer u zich niet van hen losmaakt en eigenmachtig tegen uw vijanden te velde trekt, want u zelf bent niet sterk genoeg en u zult het zonder de bijstand van mijn strijders, zonder mijn hulp, moeten afleggen.

Maar u zult niets hoeven te vrezen, zolang u zich met Mij verbindt in de geest en in gebed. En Ik waarschuw u alleen maar daarom, opdat u oplettend zult zijn en dadelijk het gevaar onderkent, wanneer het in aantocht is. Want de tegenstander heeft een list verzonnen, die u echter herkent, wanneer u aan mijn waarschuwing denkt. Want steeds moet Ik rekening houden met uw vrije wil, daarom kan Ik niet ingrijpen en u door mijn strijders in bescherming laten nemen, niet voordat u Mij om hulp vraagt of u aan alle goede krachten toevertrouwt, dat ze u mogen beschermen. Doch tegenover hen geplaatst zal mijn tegenstander moeten wijken en elke aanval die op u gemunt is, zullen ze afslaan, omdat u voor Mij en mijn rijk werkzaam bent.

Amen