Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6378
15 oktober 1955

Kruisweg - Kruisdrager Jezus Christus

Draag uw kruis met geduld, want het is niet zwaarder dan u in staat bent te dragen. Niemand hoeft onder de last van zijn kruis te bezwijken, omdat er Eén is die het helpt dragen, wanneer hij maar deze Ene aanroept, wanneer hij zich bewust is van zijn zwakheid en vol vertrouwen naar Hem gaat, die hem kracht en versterking kan geven en het ook doet, zodra Hij daarom gevraagd wordt. Maar wie gelooft goddelijke hulp niet nodig te hebben, wie zichzelf sterk genoeg voelt, wie geen Heer boven zich wil erkennen, die zal heel vaak de last van het kruis aan den lijve ondervinden. Want door deze last van het kruis werk Ik zelf op zulke mensen in, om hun de gang naar Mij lichter te maken, omdat Ik hun erkenning moet vragen, om hun eens een gelukzalig leven te kunnen bereiden.

Draag uw kruis met geduld. Want u gaat dan al een kruisweg die u tot zegen kan zijn. Maar u zult ook kunnen opvliegen en in opstand komen tegen uw lot. Dan bent u in groter gevaar. Want dan bent u al een prooi van mijn tegenstander, wanneer voor u opvallend snel hulp komt, wanneer u van elke last vrij wordt, want dan helpt hij u, omdat u in opstand komt tegen Mij, die u het kruis oplegde voor uw heil.

Ik ben voor u de weg naar het kruis gegaan. Ik ben zelf onder de last van het kruis bezweken, omdat het mateloos zwaar was. Maar Ik deed het voor u, dat u niet zo zwaar zou hoeven te dragen, dat het voor u altijd te dragen zou zijn. Daarom ga Ik als onzichtbare Kruisdrager naast u. En elk zich wenden tot Mij om hulp zal Mij ook bereid vinden om voor u de last te verminderen. Maar wie koppig voortgaat, wie geen beroep doet op mijn hulp, die zal ze steeds moeilijker gewaarworden. Maar zijn eigen wil bepaalt de zwaarte van de last van zijn kruis. En de mens moet ervoor waken, door misnoegen en aanmatigende gezindheid diegene dichterbij te roepen die alleen op het ogenblik wacht waar hij kan invallen, die echter geen hulp wil bieden, maar u alleen te gronde wil richten.

Ik ben u de weg voorgegaan en Ik maan u steeds weer aan tot navolging. Ik heb mijn doel bereikt, doordat Ik als mens Jezus Mij verenigd heb met de Vader, die van mijn lichaam bezit nam en Mij met licht en kracht vervulde. Ook uw weg kan naar dit doel voeren. Ook u zult mateloze gelukzaligheid kunnen bereiken, wanneer u uw best doet Mij na te volgen, wat echter ook het dragen van de last van een kruis met zich meebrengt. Maar u hoeft niet alleen te gaan. Steeds hebt u in Mij een begeleider, die u bijstaat en u helpt dragen, zodra u zich bewust aan Mij toevertrouwt en om mijn hulp vraagt.

Maar u zult weinig vooruitgang boeken wanneer uw leven op aarde gemakkelijk en zorgeloos is, wanneer u niet door het dragen van de last van een kruis de ziel van aanklevingen bevrijdt, die haar heel lang hinderen bij het binnen stralen van licht. Van deze aanklevingen zult u uw ziel moeten bevrijden, wat u niet zwaar zal vallen wanneer u de goddelijke Verlosser Jezus Christus aanroept om hulp. Maar daarom leg Ik u mensen een kruis op, opdat u aan Hem denkt. Door de last van het kruis wil Ik u tot Mij roepen, die zelf te onverschillig bent om de weg naar Mij in te slaan.

Ik wil u in herinnering brengen wat Ik voor u heb gedaan door mijn kruisweg, door mijn lijden en sterven aan het kruis. Als het u op aarde goed gaat, denkt u slechts weinig aan mijn grootste daad van liefde. Pas wanneer het kruis op uzelf drukt, richt u uw ogen op Mij. En dan erkent u Mij ook, wanneer u Mij om hulp vraagt. Dan gaat u bewust de weg van de navolging van Jezus, wanneer u zich buigt onder mijn wil, wanneer u denkt aan mijn kruisweg, aan mijn onmetelijk lijden, maar ook aan mijn liefde die zich voor u heeft opgeofferd.

Amen