Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6376
13 oktober 1955

Het ernstige streven naar het rijk Gods

U allen streeft veel te weinig naar het rijk Gods met zijn heerlijkheid, zelfs wanneer u vast meent te geloven dat u eens dit rijk binnengaat, zelfs wanneer u zult willen dat dit rijk, eens uw verblijfplaats zou mogen zijn. U neemt het toch niet serieus genoeg met uw omvorming tot liefde, zonder welke u nooit het rijk Gods in bezit zult kunnen nemen. Uw wil is nog erg zwak en u roept te weinig Diegene aan die alleen uw wil de ware sterkte kan geven.

Zolang de wereld nog haar bekoringen op u uitoefent, zolang bent u ook Hem niet helemaal toegedaan die alleen u Zijn rijk met alle heerlijkheid kan ontsluiten. U wilt dan nog twee heren dienen; anders gezegd: de macht van de ene heer is nog te groot dan dat u hem zult kunnen opgeven en u aan de andere Heer geheel en al overgeeft. Want tegelijkertijd beide heren dienen is niet mogelijk, omdat hun eisen aan u van geheel tegengestelde aard zijn.

Maar wilt u het rijk Gods met al zijn heerlijkheid verwerven, dan zal u zich moeten losmaken van de wereld en al haar verlokkingen. U zult de hele kracht van uw wil moeten opbrengen en bewust alleen naar dat rijk streven, daar u anders het gevaar loopt door de wereld te worden gevangen en u het rijk Gods helemaal verspeelt.

U zult in alle ernst moeten beslissen, u zult u ervan bewust moeten zijn, dat alleen een sterke wil het doel kan bereiken en u zult om deze sterke wil moeten vragen, wanneer u uzelf te zwak voelt om de verlokkingen door de wereld te weerstaan. Heel weinig slechts kan de wereld u bieden in verhouding tot de heerlijkheid van het rijk dat niet van deze wereld is, en om minuten of uren van geluk te genieten offert u de hele eeuwigheid op.

U zult het ook niet mogen uitstellen, u serieus bezig te houden met uw doel. Want u weet niet hoe lang u daar nog tijd voor blijft, u weet niet wanneer uw laatste uur geslagen heeft en of u niet verrast zult worden en dan niets meer kunt doen voor het heil van uw ziel. Want de onverschilligheid van iemand die weet is erger dan de totale onwetendheid waarin een mens van de wereld leeft. Doch allen zijn nog onder de indruk van de wereld en een strijden tegen zulke verleidingen en begeerten is daarom ten zeerste geboden. U allen begrijpt de ernst van de tijd niet. Maar vele van u zouden zich kunnen vrijmaken van de wereld, die gelovig zijn, wanneer ze Jezus Christus aanroepen om hulp, om versterking van wil, om kracht om de verzoekingen te weerstaan.

U, mensen bent zwak van wil en de tegenstander van God probeert alles, om daar zijn voordeel mee te doen. De tegenstander van God zal u steeds daar aanpakken waar u nog kwetsbaar bent. Maar u kunt u van hem vrijmaken, want wat uw kracht niet klaarspeelt, dat doet die Ene die voor u aan het kruis is gestorven om voor u de genade van een sterkere wil te kopen. Roep Hem aan wanneer u zich in zielenood bevindt - wanneer de tegenstander van God zijn kunsten aanwendt, wanneer hij u lokt met de vreugden van de wereld, en u zult plotseling inzien, hoe leeg en smakeloos datgene is, wat u door hem voor ogen wordt gesteld. U zult u afwenden en de roep volgen van Hem die zijn rijk voor u wil openen, die u eens alle gelukzaligheid zou willen bereiden in Zijn rijk.

Amen