Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6364
25 september 1955

Wezens van andere werelden

Er bestaat een geestelijke verbinding van de aarde met de wezens van andere werelden, zodra het gaat om lichtwezens die in mijn opdracht op u inwerken, dat u de juiste weg gaat die tot Mij voert. De lichtwereld is onophoudelijk bezig u te beïnvloeden in de goede zin. Maar ook de krachten van de duisternis gebruiken iedere gelegenheid u te misleiden om u van de weg der waarheid weg te voeren, om uw denken te verwarren. En er zal juist in de laatste tijd voor het einde veel gebeuren, wat voor u, mensen onverklaarbaar is.

Doch bedenk steeds dat de mensen zonder dwang de weg naar Mij moeten betreden. Dat dus nooit verschijningen die dwingen om te geloven van mijn kant uit worden gebruikt, zelfs dan niet als de mensheid zich in grote geestelijke nood bevindt. Bedenk steeds dat de lichtwereld in mijn opdracht werkzaam is, dus nooit iets vanuit zichzelf zou doen wat niet in overeenstemming is met mijn wil en mijn wijsheid.

Zijn dus lichtwezens er op bedacht u, mensen te helpen, dan kiezen zij in geen geval een verschijningsvorm die twijfel, verwarring en twijfelachtige resultaten teweegbrengt bij de mensen. Juist in alle duidelijkheid zullen deze lichtwezens zich tegenover de mensen uiten en steeds zo, dat zij als lichtgever herkend kunnen worden. Zij zullen zich dan altijd uiten tegenover hen die een geestelijke verbinding willen aanknopen, met het doel zich geestelijk te ontwikkelen. Zij zullen echter nooit verontrustend inwerken, doordat ze naar middelen grijpen die voor de mensen onverklaarbaar zijn, want zij willen de onduidelijkheid verjagen, ze willen licht geven, niet echter de duisternis vergroten die elk onnatuurlijk verschijnsel verspreidt.

Talloze lichtwezens spannen zich in voor uw geestelijk welzijn, talloze lichtwezens willen u helpen nog voor het einde het licht te bereiken. Want het einde komt onherroepelijk omdat mijn liefde en wijsheid ook denkt aan het nog gekluisterde in de vaste materie, dat ook eens verlossing ten deel vallen moet uit de vaste vorm.

In vrije wil grijpt u, mensen in, in mijn natuurwetten en brengt derhalve dit laatste vernietigingswerk op deze aarde zelf teweeg. U zult u ook volstrekt niet door terechtwijzingen van hen die weten van uw voornemens laten afbrengen, zelfs als engelen uit de hemel neerkwamen om u te waarschuwen. Anders zou Ik niet voortdurend door zieners en profeten op dit einde gewezen hebben, als Ik slechts de geringste verandering van wil zou hebben voorzien.

Dus is dit voornemen van u niet meer tegen te houden, het einde komt onherroepelijk. En daarom geldt de inspanning van de geestelijke wereld altijd alleen uw ziel. En dat proberen zowel goede als slechte krachten, alleen op geheel verschillende wijze. De lichtwereld spreekt altijd alleen uw geest aan, de duistere wereld daarentegen uw zinnen. De lichtwereld openbaart zich ook op de meest verschillende manieren maar steeds door bemiddelaars die door hun geestelijke rijpheid en gezindheid met de lichtwezens in verbinding staan, zodat dezen dan ook de medemensen die openbaringen kunnen mededelen. De duistere wereld daarentegen uit zich rechtstreeks. Ze spreekt willekeurig de mensen aan, ze vindt geloof bij de eigen aanhangers en sticht verwarring bij de anderen en er zal niet met zekerheid een uiting van goddelijke kracht te onderkennen zijn, veeleer een voortdurend vragen, voortdurende onzekerheid kan overal daar worden opgemerkt waar slechte krachten werkzaam zijn.

Wat van boven komt, wat van Mij uitgaat of van de in mijn opdracht werkende lichtwereld, zal altijd alleen licht verspreiden. Aan het licht alleen kunt u, mensen de werken, vol van licht, herkennen. Dan echter zult u ook niet meer vragen, maar weten.

Amen