Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6343
31 augustus 1955

Dood christendom

U zult zwaar op de proef worden gesteld, u die zich christen noemt en nog geen bewijs van echt christendom hebt geleverd, u die meent voorbestemd te zijn tot het enige vooruitzicht op mijn rijk, u die gelooft dat voor Mij woorden en uiterlijkheden alleen volstaan om door Mij te worden opgenomen in mijn rijk. U zult u nog moeten bewijzen en het zal u dan zwaar vallen datgene trouw te blijven wat u tot nu toe met alle ijver hebt verdedigd. Want eens zult u zich voor Mij moeten bekennen. Niet zoals tot nu toe alleen voor een geloofssysteem dat dan als een kaartenhuis in elkaar zal vallen. En juist voor u zal het veel moeilijker worden, voor Mij en mijn naam uit te komen, want u zult Mij te weinig kennen.

U zult alleen onbelangrijke dingen weten en u zult onbelangrijke geboden nakomen. Maar u zult er te weinig van weten wat Ik zelf heb onderwezen op aarde en u slaat slechts weinig acht op mijn geboden. U leeft te weinig in de liefde en daarom ontbreekt u ook het weten dat u een blij gemoed zou geven om getuigenis af te leggen wanneer u voor de beslissing zou worden gesteld. Deze beslissing kan u niet bespaard blijven, omdat u steeds te licht hebt opgevat wat uw levenstaak op aarde is: aan uw ziel te werken, omdat u zich tevreden stelde met formele gebruiken die uw ziel niet de geringste graad van rijpheid kunnen opleveren.

Uw streven naar Mij laat waarlijk veel te wensen over, en u neemt genoegen met korte uren waarin u meent Mij te dienen. U zult geen innerlijke sterkte hebben verkregen die u in staat stelt tot een openlijk uitkomen voor Mij en mijn naam en het zal blijken dat uw geloof geen levend geloof is, maar alleen een vormgeloof, een aangeleerd geloof dat niet aan de verwachtingen beantwoordt wanneer het op de proef wordt gesteld. En met zo’n geloof zult u niet zalig kunnen worden.

Ik kan daar geen genoegen mee nemen, want Ik verlang liefde van u en de liefde zal een levend geloof voortbrengen. Zolang u zich echter niet door een leven in liefde zult bewijzen, kan uw geloof ook niet juist zijn. En daarom zult u dit dode geloof openbaren, wanneer van u het belijden van mijn naam wordt geëist. U zult falen omdat u de liefde ontbreekt, omdat u de geboden van de liefde slechts onbelangrijk leken, terwijl u buitengewoon ijverig vervulde wat mensen van u eisten. Leeg en onwetend zullen uw harten zijn en u zult u niet bewijzen als ware christenen, want u zult niet trouw blijven aan Hem Die voor u aan het kruis is gestorven, omdat u Hem nog niet echt hebt herkend. Een dood christendom zal niet de kracht overbrengen die nodig is om voor de wereld mijn naam te belijden. En dan zal blijken wie bij mijn kerk hoort die Ik zelf op aarde heb gesticht. En alleen het door de liefde levende geloof zal standhouden en de juiste beslissing nemen.

Amen