Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6331
11 augustus 1955

Gods oneindige liefde - Het kruisoffer

De liefde houdt nooit op. Deze woorden moeten voor u een troost zijn, ook in de moeilijkste levenssituatie, want zodra u in een God gelooft die de Liefde is, weet u ook dat Hij u niet in deze nood zal laten, want daar u Zijn kinderen bent, zult u in u ook de zekerheid hebben, dat uw Vader u aanhoudend ook Zijn liefde doet toekomen. Geloof slechts aan mijn liefde, die nooit ophoudt, die naar u uitgaat tot in alle eeuwigheid - dan zult u getroost zijn in het leed en kracht hebben om vol te houden, om al het moeilijke te overwinnen, want de liefde zal u niet ten onder laten gaan. En wanneer het u moeilijk valt aan de liefde van een machtige God te geloven, wanneer twijfels u overvallen over Zijn hulp, denk dan aan de kruisdood van Jezus Christus - die voor u gestorven is aan het kruis, die het alleen heeft gedaan uit overgrote liefde voor u, mensen, want Hij kende uw leed, dat een gevolg van de zonde is, en Hij wilde u van dit leed bevrijden dat u voor uzelf had veroorzaakt door de zonde van het zich van Mij afkeren van weleer. Alleen Zijn overgrote liefde bewoog Hem tot Zijn verlossingswerk.

De mens Jezus was vol van liefde, die Ik zelf was in Hem. En deze liefde wilde u verlossen van zonde en dood. Gelooft u dat mijn liefde ooit zou kunnen eindigen, die u dit bewijs heeft gegeven, dat ze het zwaarste op zich heeft genomen en voor u gedragen? Ik zelf kon u geen zichtbaar bewijs van mijn liefde geven, daarom deed de mens Jezus het voor Mij. Een ziel van het licht daalde af naar de aarde, omdat haar liefde u, mensen als de gevallen broeders gold, omdat al het volmaakte met liefde is vervuld die van Mij uitgaat en het doorstraalt. En deze liefde houdt in eeuwigheid niet op.

Wees daarom niet bang u, mensen dat Ik u mijn liefde ontneem en trek geen verkeerde conclusies, wanneer u het vele om u heen ziet dat voor u een tegenbewijs schijnt te zijn voor mijn liefde. Alle mensen zijn mijn schepselen, die Ik naar de gelukzaligheid wil leiden, maar alle gaan verschillende wegen en Ik moet hen ook verschillend bedenken, mijn leiding is niet altijd dezelfde, maar het doel is steeds en eeuwig hetzelfde.

En Ik bereik het ook, ofschoon de mensen er een ongelijke lange tijd voor nodig hebben, als gevolg van hun vrije wil. Geloof dat Ik de liefde, maar ook de wijsheid ben en geloof, dat Ik het goed weet wat ieder afzonderlijk tot zijn heil dient. Doch weet, dat Ik Mij aan het heil van zijn ziel meer gelegen laat liggen dan aan zijn lichamelijk welzijn, ofschoon Ik ook ieder aards bijsta in zijn nood, als hij in vol geloof tot Mij komt en als waar kind de Vader vraagt. Dan zal hij wonderbare gebedsverhoring vinden, omdat een gelovig kind alles bij Mij bereikt. Alleen: kom niet in opstand, trotseer mijn liefde niet, buig u veeleer voor Mij en mijn wil. Want Ik doe waarlijk alleen het juiste, alleen dat wat u, mensen tot zegen strekt.

Amen