Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6313
16 juli 1955

Verschijning in de kosmos

Al spoedig kan u zich vergewissen dat er zich iets aan het voorbereiden is in de kosmos, want ongewone verschijnselen waarvan u, mensen zich geen voorstelling kunt maken, zullen u verontrusten. Veel gissingen zullen opduiken en veel meningen op tegenovergestelde meningen stoten. Maar alleen de mening van hen die een verbinding vermoeden tussen wat is aangekondigd in woord en geschrift, en door profeten en zieners te allen tijde de mensen werd verkondigd, zal volgens de waarheid zijn.

Wie alles met geestelijke ogen beschouwt kan voor zich ook al deze verschijnselen verklaren. Want alles heeft een geestelijke betekenis en moet dus ook een geestelijk doel vervullen, namelijk de mensen opmerkzaam te maken op hun eigenlijke levensdoel, opdat zij zich voorbereiden op het komende gericht. En ook de wetenschap zal hiertoe bijdragen, want zij zal het eerst de veranderingen in de natuur constateren en de verschijningen en ongewone voorvallen in de kosmos zullen hen zelf achterdochtig maken. En het zullen belangrijke verschijnselen zijn waarvoor hun echter de verklaring ontbreekt. Zij zullen het wel zien gebeuren en versteld staan, maar niet bereid zijn de enige juiste verklaring te accepteren, namelijk die, dat de aarde geschud wordt op haar grondvesten, want daartoe dienen deze verschijnselen.

Maar zij willen het niet geloven en zullen het ook steeds tegenspreken, als zij gewezen worden op de schrift en op de voorspellingen. Zelfs dan geloven zij het niet, als zij de opvattingen vernemen van de gelovigen of als de verkondigers van het nieuwe woord hen wijzen op het aanstaande einde. En daarom zal het uiterst moeilijk zijn de wereldse mensen in een ingrijpen mijnerzijds te doen geloven, omdat steeds geprobeerd zal worden om alles zuiver wetenschappelijk te verklaren. Slechts weinigen zullen acht slaan op deze ongewone verschijnselen en zullen daarom steeds zekerder wijzen op het einde. Maar hun vermanende en waarschuwende woorden zal Ik zo duidelijk ondersteunen, dat ook spoedig de geleerden hun onkunde zullen moeten toegeven.

Want zij zullen een ster ontdekken die gestadig nader komt tot de aarde, die schijnbaar een baan neemt die in strijd is met de wetten van de natuur. En zij worden steeds opmerkzamer op de eigenaardigheden van die ster als zij zijn baan volgen. Zij zullen beseffen dat hij een gevaar is voor de aarde, maar willen toch weer niet aan de vernietiging ervan geloven omdat zoiets nog nooit tevoren werd meegemaakt.

Ik laat dat echter toe omdat mijn heilsplan van eeuwigheid iets ongewoons vereist wat de mensen nog tot heil strekt, want het zal een voorteken zijn van het aanstaande einde en voor het spoedig daarop volgende vernietigingswerk, dat deze verlossingsperiode beëindigt. En hoe dichterbij het einde komt des te meer onnatuurlijke verschijnselen zullen de mensen beleven. Zij moeten versteld staan en de overeenkomst opmerken met wat van de kant van de gelovigen voorspeld werd als woord van God, en door zieners en profeten als waarheid werd beleden. En mijn geest zal ook nu weer spreken door mijn boden op aarde over het aanstaande einde, en door mijn donderende stem die eerst nog luid zal weerklinken. Mensen merk toch op en erken in alles wat gebeurt verwijzingen naar het einde die Ik u allen geef, opdat u niet aan het verderf ten prooi zult vallen. Want alles wat geschiedt is zo geweldig dat het u zeker zou kunnen overtuigen als u van goede wil bent, want de tijd is vervuld en het einde is nabij.

Amen