Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6261
18 t/m 20 mei 1955

Goddelijke leiding door de Geest

Wanneer u alle voorwaarden vervult die het werkzaam zijn van mijn Geest in u toelaten, dan is u ook de voortdurende leiding door mijn Geest zeker en dan zult u niet meer hoeven te vrezen verkeerde wegen te gaan. Dan zal alles zo over u komen, zoals mijn Vadergeest van eeuwigheid het als bevorderlijk voor uw zielenrijpheid inziet.

Deze voorwaarden te vervullen stellen echter de ernstige wil voorop zich in goddelijke orde op te houden, dat wil zeggen u zult het juiste moeten willen doen. Dan zult u vanzelf uw best doen voor een leven in liefde, u zult geloven in een hoogst volmaakt Wezen dat u geschapen heeft en u zult verlangen met dit Wezen in verbinding te treden. U zult tot Hem bidden.

Aldus brengt u de verbinding met Mij tot stand, die als eerste nodig is dat Ik Me nu ook kan uiten door de Geest. Zonder de vervulling van deze voorwaarde is het onmogelijk dat mijn Geest in u werkzaam zal zijn, omdat dit een onvermijdelijke positieve ontwikkeling tot gevolg zou hebben. Is echter eenmaal de verbinding met Mij tot stand gebracht, zodat Ik nu op u in kan werken door mijn Geest, dan zult u er ook van overtuigd kunnen zijn dat nu uw hele leven op aarde onder deze inwerking staat, dat alles zich nu zo voltrekt en alles zo op u afkomt, dat u opwaarts zult schrijden.

Want Ik zelf leid u nooit meer naar de diepte. Integendeel, Ik trek u onvermijdelijk omhoog. U zult weliswaar onophoudelijk moeten streven, u zult niet zelf besluiteloos mogen worden, of u onverschillig aan alle krachten overlaten die trachten op u in te werken, veeleer moet uw wil onophoudelijk naar Mij toegekeerd zijn en blijven. Ik moet steeds uw doel blijven, dan zult u ook uw doel bereiken, Mij zelf, aan Wie u toebehoort vanaf het begin.

Mijn Geest zal in ieder mens werkzaam zijn die zich maar positief tegenover Mij instelt, die dus Mij erkent en door Mij vastgepakt wenst te worden. U mensen zult u ernstig moeten afvragen, hoe u zich tot Mij verhoudt, of u Mij zult afwijzen, of u niet in het bestaan van een met u in samenhang staande Schepper gelooft en u daarom uw leven volledig gescheiden van Hem leeft. Of u Mij als bestaand erkent en Mij en mijn macht vreest en daarom alleen een onbehagen voelt wanneer u zondigt tegen mijn geboden, of dat u Mij zult liefhebben en daarom zult proberen naar mijn wil te leven.

Het zal u volstrekt duidelijk moeten zijn, dat het werkzaam zijn van mijn Geest in u steeds alleen dan kan plaatsvinden wanneer u zich in liefde met Mij verbindt. En u zult daarom niet kunnen verwachten, verlicht of geleid te worden door mijn Geest, wanneer u zelf zich nog door middel van de wil ver van Mij plaatst, hoewel u zult geloven dat Ik besta. Eerst uw wil om nauw met Mij verbonden te zijn, heeft het werkzaam zijn van mijn Geest in u tot gevolg. En dan is uw aards bestaan niet meer zonder leiding, dan komt alles zo op u af zoals mijn liefde het inziet als goed voor u en uw voltooiing. Dan zult u luisteren naar de stem van de Geest in u, dat wil zeggen u zult het innerlijk aansporen volgen en u doet dan in zekere zin steeds alleen dat wat mijn Geest u zegt te doen.

Amen