Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6256
13 mei 1955

De mens staat kort voor het doel

U mensen staat vlak voor uw doel. Maak niet het succes van uw lange wandel op aarde tevoren ongegrond, doordat u nu zult falen en weer terug zult zinken in de diepte, waaruit u zich in eindeloos lange tijd omhoog hebt gewerkt. Laat niet de laatste wilsproef voor u tot een rots worden waarop u te pletter zult slaan, maar streef ijverig uw doel na, dan zult u in de kortste tijd zalig en vrij zijn.

U mensen is het meestal onbekend wat de levensweg op aarde voor u te betekenen heeft. U zult u niet afvragen, wat vroeger was en wat naderhand zal zijn. U zult ook niet weten dat u in het laatste stadium van uw ontwikkeling bent aangekomen, waar de vrije wil in u werkzaam moet worden om het laatste doel te bereiken: de aaneensluiting met God die u gelukzaligheid en vrijheid brengt.

En omdat u zonder weten bent, is het gevaar groot dat u het leven op aarde als mens niet gebruikt en de laatste mogelijkheid om tot de uiteindelijke vrijheid te komen onbenut blijft. En dan was de eindeloos lange weg tevoren, die uw ziel door de scheppingswerken moest gaan in gebonden toestand, voor niets. Dan is de moeizaam bereikte graad van rijpheid, die u de belichaming als mens opleverde, in gevaar gebracht, want u blijft niet op hetzelfde niveau staan. Integendeel, u zult weer terug zinken en er kan u een herhaaldelijke gang door de schepping beschoren zijn, want er staan u gedurende het leven op aarde zo veel genaden ter beschikking dat u weer zult zondigen tegen God als u Zijn, u aangeboden hulp opnieuw zult afwijzen. En dit betekent een hernieuwde val, die God in Zijn overgrote liefde graag zou willen verhinderen.

En daarom doet Hij u Zijn woord toekomen, het weten van Zijn heilsplan van eeuwigheid, van uw begin en uw doel, van uw taak op aarde. Hij wil niet dat u weer terug zult vallen in de diepte, maar Hij beknot niet uw vrije wil. Hij helpt u wel maar Hij dwingt u niet.

En daarom is het wel mogelijk dat u uw doel zult bereiken, maar niet zeker, omdat u zelf de doorslag zult moeten geven door uw wil. En opdat uw wil een versterking zal ervaren, opdat u hem juist zult richten, komt God zelf nader tot u in Zijn woord. Hij onderricht u. Hij geeft u kennis van het belang van uw leven op aarde en Hij tracht in u het verantwoordelijkheidsgevoel te versterken dat u tegenover uw ziel zult hebben.

Hij doet u mensen de waarheid toekomen en ieder kan ze aannemen die van goede wil is, die ernstig nadenkt over het doel van zijn bestaan, die zich aan een hoogst volmaakt Wezen voelt toebehoren en de verbinding met dit Wezen tot stand zou willen brengen. Hem zal het woord gelukkig maken dat God zelf naar de aarde zal sturen, want hij zal de waarheid inzien. Hij zal het voelen dat God zelf hem aanspreekt en hij zal alles doen wat God van hem verlangt. Hij zal de wil van God vervullen en God zelf zal hem deze bekendmaken door Zijn woord.

Amen