Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6252
7 mei 1955

De opdracht, waarheid te verbreiden, stelt het ontvangen van waarheid door God voorop

U zult in mijn naam moeten spreken voor Mij en mijn rijk. U zult de mensen hetzelfde moeten overbrengen wat Ik zelf tot u zou spreken als Ik zichtbaar onder u was. U zult ze volgens de waarheid moeten onderrichten zoals Ik zelf dit heb gedaan ten tijde van mijn leven op aarde.

Wanneer Ik u deze opdracht geef, dan moet Ik u tegelijkertijd de mogelijkheid verschaffen deze opdracht uit te voeren. En wanneer Ik verlang dat u de mensen de waarheid zult moeten doen toekomen, dan moet Ik u zelf ook de waarheid geven opdat u nu in mijn wil zult kunnen werken voor Mij en mijn rijk. Maar daarom zult u er ook zeker van kunnen zijn dat datgene wat Ik u geef de volle waarheid is, daar Ik anders niet die eisen aan u kon stellen om in mijn naam het evangelie te verkondigen. En zo zult u zich met een gerust hart als mijn werktuigen kunnen voelen. U zult met algehele zekerheid datgene kunnen weergeven wat u van Mij ontvangt door de geest, u zult met overtuiging kunnen opkomen voor de waarheid ervan. U zult uzelf niet met twijfels hoeven te plagen, daar u anders aan de liefde, almacht en wijsheid Gods zou moeten twijfelen als Hij u niet voor dwaling zou kunnen behoeden.

U heb Ik ingewijd in mijn plan van eeuwigheid. Ik stelde u in kennis van mijn besturen en werken, van de zin van uw bestaan, van oorzaak en doel van alles wat bestaat. Ik probeerde u duidelijk te maken hoe mijn liefde voortdurend zorgt voor al wat geschapen is. Ik heb u vertrouwd gemaakt met een weten dat u niet eenvoudigweg zult kunnen verwerpen als ongeloofwaardig, omdat alle samenhang in diepste wijsheid u werd onthuld. En u zult al dit weten alleen al als een bewijs van ongewoon werkzaam zijn kunnen beschouwen, u zult ook alles kunnen geloven, omdat het u veel begrijpelijker en tevens mijn liefde bewijzend wordt aangeboden dan de kennis die het menselijk verstand zich heeft verworven, maar die twijfel aan mijn liefde, wijsheid en almacht boven zal laten komen. Maar Ik heb u het weten alleen vanwege één doel overgebracht: het te verbreiden onder de mensen, opdat ze de zuivere waarheid te weten komen die van Mij zelf uitgaat en hun onvervalst moet worden overgebracht. Ik zelf, die de Waarheid ben van eeuwigheid, geef u de opdracht. En Ik geef u rijkelijk. Ik voorzie u overvloedig van het weten dat u zult moeten verbreiden en het is voor u waarlijk niet nodig ergens anders "aanvullend weten" in ontvangst te nemen. Daarom waarschuw Ik u mijn zuivere waarheid, het geestelijk goed dat u van Mij ontvangt, te vermengen met geestelijk goed dat Ik niet zelf aan u heb overgebracht, want het grote gevaar bestaat dat het zuivere levenswater vermengd wordt met hiervoor schadelijke toevoeging. Geef het zo zuiver en niet vermengd weer, zoals u het van Mij ontvangt, want u zult putten uit de wel van het leven. Er is u een bron ontsloten die het kostelijkste zal laten vloeien, directe kracht uit Mij, mijn woord dat rechtstreeks van Mij uitgaat en uw geestelijk oor raakt. Ik zelf dus bezorg u dit levende water dat helemaal volstaat om de mensen tot leven te weken en ze in leven te houden.

Ik weet waarlijk wat nodig en nuttig voor u is en dat zend Ik u ook toe. Houd u daaraan en alleen maar daaraan, dan zult u spreken in mijn naam en de medemensen het zuivere evangelie verkondigen. En u zult steeds door Mij gezegend zijn.

Amen