Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6227
4 april 1955

De verloste aan het einde - Bewoner van de nieuwe aarde

Wanneer door mijn wil en mijn macht de vernietiging van deze aarde, dat wil zeggen: van alles wat leeft plaats zal vinden, zal te zien zijn wie waarlijk verlost genoemd kan worden. Want zij alleen zullen het einde overleven en in kunnen gaan in mijn paradijs op de nieuwe aarde. Want om dit laatste vernietigingswerk te overleven is een volledig geloof aan Mij in Jezus Christus nodig en een volle overgave aan Mij, dus een geheel los zijn van mijn tegenstander. Maar daar is de staat van vrijheid voor nodig die Jezus gekocht heeft voor de mensen door Zijn dood aan het kruis. Slechts een door Zijn bloed verlost wezen kan de aarde bewonen waar satan geen macht meer heeft. Waar Ikzelf onder de mijnen kan vertoeven omdat voor hen de staat waarin zij eertijds waren weer hersteld is.

Weliswaar kunnen tevoren al mensen de verlossing door Jezus Christus ervaren, en dezen zal Ik oproepen van deze aarde voor het laatste einde is gekomen. Zij zullen ook zalige bewoners zijn van mijn rijk, waarin geen boze macht hen meer zal schaden of verdrukken omdat zij daarvan verlost zijn. Maar de mensen die de nieuwe aarde bewonen, zullen leven in dezelfde zaligheid en in volle vrijheid van macht en kracht. Maar toch in aardse sferen omdat zij de stam moeten vormen van het nieuwe mensengeslacht, en omdat zij het volgende geslacht moeten helpen om tot een volkomen verlossing te komen. Want zij moeten zo lang op de aarde leven tot alles geheel vergeestelijkt is.

Zelf verlost zijnde, kunnen de eerste mensen op de nieuwe aarde bovenmatig zegenrijk inwerken op hun nakomelingen, en op al het hun omgevende geestelijke dat nog gekluisterd is in de scheppingen van de nieuwe aarde. En zo kan dit geestelijke een snellere weg van ontwikkeling afleggen. Want de tijd moet goed benut worden omdat mijn tegenstander in boeien is geslagen. Hij heeft geen toegang tot de mensen op de nieuwe aarde, omdat de kracht en het licht der verlosten zo sterk is dat hem elke toenadering tot de mensen belet wordt. En even als in de laatste tijd voor het einde zijn werken en woeden duidelijk was en hij zijn gehele invloed aanwendde om de mensen in de diepte te sleuren, zo zal op de nieuwe aarde de goddelijke invloed overheersen. Alles zal opwaarts streven en daar ook gemakkelijk komen omdat geen tegenkracht het kan verhinderen, en omdat uit het verloste mensengeslacht weer wezens voortkomen die vol liefde zijn. In wie het goddelijke principe overheerst en die in korte tijd volledig uitrijpen om in mijn lichtrijk binnen te kunnen gaan, wanneer hun aardse leven beëindigd is.

Amen