Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6185
6 februari 1955

Het juist benutten van de tijd op aarde

Het leven op aarde is slechts kort, maar eindeloos lang is de tijd daarna. Daarom zouden jullie mensen deze tijd op aarde goed moeten benutten, jullie zouden alle last op jullie moeten nemen en alle kracht moeten benutten voor het heil van de ziel. Jullie zouden moeten afzien van het aangename van het leven, om door dit afzien het recht op geestelijke goederen zeker te stellen, die jullie lot bepalen in de eeuwigheid, na de dood van het lichaam, dat alleen van aardse goederen voordeel heeft, maar ze niet voor altijd mag behouden.

De duur van het aardse leven is als een ogenblik, vergeleken met de eeuwigheid, en aan dit ogenblik zouden jullie niet zoveel belang moeten hechten, en het toch weer als uitermate belangrijk voor jullie ziel moeten beschouwen, het dus steeds alleen geestelijk moeten proberen te benutten. Voor jullie aards bestaan hebben jullie weliswaar een tijdsbesef, dat jullie de dagen en jaren als lang doet voorkomen. Bedenk echter, dat eindeloze tijden reeds aan dit aardse leven zijn voorafgegaan en dat de eeuwigheid volgt.

Jullie zijn je echter alleen van de tijd van het aardse leven bewust, en dit betekent daarom alles voor jullie. Maar jullie weten, dat jullie lichaam moet sterven, jullie weten, dat al het wereldse vergankelijk is, jullie weten, dat na jullie dood niets jullie tot nut kan zijn, wat voor het lichaam onontbeerlijk was, wat hem welbehagen verschafte.

Houd er dus eerst rekening mee, en wees bezorgd, wat jullie na de lichamelijke dood te wachten staat. Jullie kunnen tijdens het aardse leven een buitengewoon heerlijk bestaan voor jullie ziel voorbereiden, maar ook een toestand van kwelling en duisternis. En steeds weer wordt jullie gezegd, dat jullie verder leven. Jullie zijn daarover niet onwetend, ook niet wanneer jullie het niet willen geloven.

Houd daarom toch rekening met de mogelijkheid en neem voorzorgsmaatregelen. Leid een juist leven op aarde, en hecht je hart niet aan de materie, die jullie toch weer afgenomen wordt. Zorg niet voor het lichaam ten koste van jullie ziel. Zorg eerst voor de ziel, en dan zal ook het lichaam niets hoeven ontberen, maar laat jullie gedachten geen verkeerde wegen gaan, waardoor jullie vanwege het lichaam de ziel gebrek laten lijden. Want de ziel is jullie eigenlijke ik, het ik, dat onvergangelijk is en dat eens zalig kan zijn, wanneer jullie op aarde voor deze gelukzaligheid bezig zijn en werken.

De mooiste uren op aarde gaan als in een roes voorbij, het aardse genot maakt jullie niet eeuwig gelukkig, het leven op aarde gaat snel voorbij, maar het lot in de eeuwigheid ontgaat jullie niet, en dat zal zijn overeenkomstig het leven, dat jullie op aarde leidden - eeuwig leven of geestelijke dood. Jullie alleen kiezen de toestand in de eeuwigheid, want jullie zijn vrij, te kiezen, welk leven jullie op aarde leiden. Schat jullie aardse leven op de juiste waarde; dat het jullie ziel de rijpheid oplevert, maar niet alleen voor het welbehagen van het lichaam benut wordt, want jullie verblijven slechts kort op deze aarde, maar de eeuwigheid is eindeloos lang.

Amen