Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6169
19 januari 1955

De naam Jezus overwint de duivel

U zult de duivel in mijn naam kunnen gebieden dat hij weg moet gaan, en u zult vrij zijn van hem. U hebt een zeker middel: de naam van uw Heer en Heiland, die - in vol geloof uitgesproken - enorm grote kracht heeft op al het kwade, op de u bedreigende krachten die in opdracht werken van hem die mijn tegenstander is. Ze zullen u moeten verlaten als u de kracht van mijn naam inzet tegenover hen, want hiervoor vluchten ze om niet vernietigd te worden.

Dus hoeft u zich steeds alleen maar aan de goddelijke Heiland en Verlosser Jezus Christus over te geven. U hoeft Mij alleen maar te roepen of te willen dat Ik bij u ben en u bescherm tegen het kwade, en niets slechts zal zich aan u kunnen opdringen omdat mijn wil alle krachten weert die u willen schaden. Maar steeds wordt vooropgesteld dat u zelf van Mij zult willen zijn, dat u de serieuze wil hebt Mij zelf en mijn welgevallen te verwerven, dat u dus bewust op Mij aanstuurt.

Weliswaar zal mijn tegenstander u dan juist feller aanvallen, hij zal proberen u met alle middelen van Mij weg te dringen en hij zal u zijn rijk voorstellen als waard om naar te streven. Hij zal vermomd naar u toe komen en dat wat hij verlangt zo aantrekkelijk mogelijk voor u trachten te maken, om uw zinnen in de war te brengen opdat u zult geloven dat het u niet schaadt. Hij vindt wel de juiste middelen om u te verleiden, maar u herkent hem zeker en ook zijn intriges, zolang u met Mij verbinding zoekt. Steeds zult u naar Mij moeten roepen. Steeds zult u de naam Jezus vol innigheid moeten uitspreken wanneer u zelf in twijfel verkeert of u door mijn tegenstander bedreigd voelt.

Alleen zult u Mij niet uit uw hart mogen verdringen, want dan heeft mijn tegenstander gemakkelijk spel en u zult bezwijken voor zijn wensen. U zelf bent vaak te zwak om hem te weerstaan en daarom zult u de hulp moeten inroepen van Diegene Die hem kent en zijn Heer is. En een innige roep bevrijdt u van hem. De naam Jezus doet wonderen, wanneer deze in diep gelovig vertrouwen wordt uitgesproken. Want in Hem roept u Mij zelf aan, uw God en Vader van eeuwigheid, die u waarlijk niet aan diegene zal overlaten met wie Hij om uw zielen strijdt, wanneer uw zielen zelf naar Mij verlangen.

Amen