Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6164
14 januari 1955

Alleen aansluiting bij God geeft kracht in de komende tijd

U zult zich steeds nauwer bij Mij moeten aansluiten. Want steeds geweldiger zal mijn macht en mijn wil zich uiten, hoe dichter het bij het einde is. De hele wereld wordt in beroering gebracht, al is het ook overal door andere gebeurtenissen. En alles wat gebeurt, zou de mensen naar Mij kunnen laten vluchten. Ze zouden bij Mij troost en hulp kunnen halen en door de band met Mij alles gemakkelijker verdragen of alle gevolgen beperken. Maar niet iedereen zoekt de verbinding met Mij, want het ontbreekt hun te geloven in de Macht die alleen kan helpen, en aan de Liefde die helpen wil.

Maar voor wie zich innig bij Mij aansluit ben Ik de beschermer in alle nood en zijn lot ligt in mijn handen. Wie zich innig bij Mij aansluit hoeft zich vanaf dat ogenblik geen zorgen meer te maken, want Ik neem alle zorg voor hem op me. En velen zullen naar Mij toe worden gedrongen, omdat ze in erge benauwenis komen, deels door menselijk-satanisch inwerken, maar deels ook door ongelukken, door catastrofes van allerlei aard, door noodlottige gebeurtenissen die de mensen bang maken en de weg naar Mij laten vinden.

Doch veel meer mensen raken niet onder de indruk van alle gebeurtenissen en alle nood, die Ik alleen over de mensen laat komen om hun gezindheid te veranderen. Ze doen alleen ijverig hun best de ontstane schade zo snel mogelijk weer te compenseren, zonder mijn gebod van liefde in acht te nemen. Ten koste van de medemensen bouwen ze voor zich alles weer op wat mijn wil van hen afnam, want in Mij en mijn macht geloven ze niet en de eigenliefde beheerst hun hele wezen.

Dezen zullen nooit de hand van een God willen onderkennen in alles wat ze meemaken. Veeleer zullen ze Mij betwisten. Ze zullen geen scheppende God erkennen, omdat de al te duidelijke verwoestingen van scheppingen hun daarvoor bewijs schijnen te zijn. Ze bouwen een grote kloof. Hun afstand tot Mij is eindeloos ver. Ze bevinden zich nog in het rijk van mijn tegenstander, die al hun geestelijke vermogens en gedachten in de war brengt en ze niet tot het inzien van de waarheid laat komen.

Alleen die zich met Mij verbinden in hun hart, die onderkennen ook mijn heilsplan van eeuwigheid. En voor hen is alles begrijpelijk wat er in de laatste tijd over de mensheid komt. Ze houden zich aan Mij vast en ze zullen waarlijk niet verlaten zijn door Mij. Ik zal elke roep horen, die uit een angstig hart komt. En Ik zal kracht uitdelen, opdat de mijnen niet al te erg meemaken wat omwille van de medemensen over de aarde moet komen.

En het zal hun duidelijk worden waartoe een diep geloof in staat is en wat het tot stand brengt. Steeds weer zullen ze een uitweg vinden. Steeds weer zullen ze de kracht bezitten alles de baas te worden. Want Ik verlaat hen niet, wanneer ze zich innig met Mij verbinden. En mijn aanwezigheid zullen ze gewaar worden en ze zullen Mij belijden voor hun medemensen, wanneer dit getuigenis van hen wordt gevraagd.

Amen