Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6160
10 januari 1955

Voor een ware knecht moet het oordeel van de wereld geen enkele waarde hebben

Trek u het oordeel van de wereld niet aan, zoek haar instemming niet, wees er integendeel alleen op bedacht mijn goedkeuring te vinden over alles wat u denkt, spreekt of doet. Want de wereld zal u steeds tegenstrijdig aan mijn wil willen beïnvloeden, de wereld zal steeds veroordelen wat Mij welgevallig is: de kloof met de wereld en 'n geestelijke instelling. Daarom kan mijn ware knecht alleen hij zijn die niets om het oordeel van de wereld geeft, die slechts Mij alleen als zijn Heer erkent en alleen maar mijn wil tracht te vervullen. En deze zal ook met succes kunnen arbeiden voor Mij en mijn rijk, want er zullen altijd mensen zijn die net als hij de wereld de rug toekeren en ontvankelijk zijn voor geestelijke woorden en die alleen te winnen zijn door zulke boden die zich van de wereld hebben teruggetrokken om Mij te dienen.

Ofschoon u, mijn dienaren, ook nog midden in de wereld staat, zo moet toch elk verlangen naar de goederen van de wereld in u zijn gestorven om geestelijk voorwaarts te kunnen gaan, om u ongestoord aan de geestelijke arbeid te kunnen overgeven. Want wat de wereld. nog toebehoort gaat verloren voor het geestelijke rijk. Het is onmogelijk tegelijkertijd beide rijken aan te kunnen hangen, het is onmogelijk iets geestelijks te ontvangen wanneer de handen naar de wereld zijn uitgestrekt. Het zijn twee heel verschillende rijken die de voet van de mens steeds dan betreedt, wanneer zijn gedachten het zoeken. Hoed u er daarom voor uw gedachten aan de wereld te verliezen. En hoed u er nog veel meer voor waarde te schenken aan het oordeel van de wereld, want dit zal steeds minachtend zijn, ook tegenover de kostbaarste gave, omdat het niet wordt ingezien door diegenen die nog tot de wereld behoren. U zult weliswaar door de wereld heen moeten gaan, maar dit kan gedaan worden met 'n naar boven gerichte blik, zodat uw ziel onberoerd blijft voor de verlokkingen van de wereld.

Maar evenzo zult u ook uw blik op alles kunnen richten wat u werelds verlokkend voorkomt, dan houdt de wereld u geketend en verhindert uw ziel opwaarts te vliegen en dan bent u in gevaar een verkeerd doel na te streven. En al zijn de mensen van de wereld u ook lief wanneer u met hen bent verbonden in liefde en vriendschap, laat hun oordeel u er niet toe brengen van de geestelijke weg af te wijken. Weet dat ze alleen spreken in opdracht van diegene die u van Mij wil losmaken, dat ze onbewust zijn dienaren zijn die tegen Mij zelf werken. Zie hun oordeel in als verkeerd en doe alleen uw best ook hun iets beters te leren en wanneer u dit niet lukt, hen te mijden ter wille van uw ziel. Blijf op de weg die u hebt begaan, waar uw ziel oprijst in geestelijke sferen. Ga verder op deze weg, want alleen hij voert u naar het doel, hij alleen is de weg naar Mij, die me niet in de wereld bevind, maar in het geestelijke rijk dat steeds alleen maar in bezit kan worden genomen door de wereld prijs te geven. Laat de wereld los als u binnen wilt gaan in mijn rijk.

Amen