Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6147
28 december 1954

Buitengewone nood - Buitengewone hulp

Buitengewone nood vraagt om buitengewone hulp. Daarom zal er in de laatste tijd nog veel gebeuren wat vreemd aandoet en wat als geestelijk werkzaam zijn zal worden herkend door diegenen, die op de hoogte zijn van het nabije einde en die daarom ook op alle tekenen letten, die hun het einde aankondigen. De mensen zullen nog veel meemaken, wat ze wetenschappelijk niet kunnen verklaren, waarvoor ze echter de verklaring meteen vinden, wanneer ze alles beschouwen vanuit het oogpunt van de geestelijke ontwikkeling, wanneer ze zowel aan het geestelijk lage niveau van de mensen alsook aan het dichtbij zijnde einde denken.

Dan zullen ze ook kunnen begrijpen, dat de liefde van God nog alles probeert om de mensen wakker te maken, om hun bevreemding te wekken, opdat ze zich van hun verantwoordelijkheid bewust worden. Weliswaar zal ook maar bij weinigen resultaat te behalen zijn, doch God heeft iedere afzonderlijke ziel lief en Hij stelt alles in het werk om haar nog voor zich te winnen.

Maar al is God ook duidelijk werkzaam, al probeert Hij ook dat ze Hem door ongewone verschijnselen niet vergeten, het is moeilijk op de mensen indruk te maken, omdat ze voor alles een verklaring hebben, ofschoon deze ook ver van de waarheid afwijkt. En wat hen vandaag nog bezighoudt, heeft morgen al alle aantrekkingskracht, alle interesse verloren. De harten der mensen zijn afgestompt en alleen aards voordeel of mislukkingen kunnen hen nog aanzetten tot denken en handelen. Maar al het geestelijke is voor hen fantasie, een denkend mens met verstand onwaardig.

En zo kunnen zich geheel onnatuurlijke zaken afspelen in het universum. De meest duidelijke tekenen van boven zouden hun gegeven kunnen worden, ze zouden alles alleen maar voor kennisgeving aannemen, erover glimlachen of alles aards-natuurlijk proberen te verklaren, maar er zich overigens weinig door laten imponeren. En ook deze reddingspogingen zullen tevergeefs zijn. De resultaten zullen zeer gering zijn. En toch wordt nog alles gedaan, al zou het daardoor maar voor één ziel mogelijk zijn, aan het eeuwige verderf te ontsnappen en voor het einde nog naar God terug te keren.

Amen