Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6137
16 december 1954

"Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken"

U allen die zich in kwelling en nood bevindt, verzeker Ik mijn hulp, als u maar uw weg naar Mij neemt, wanneer u in uw toestand van benauwenis aan Mij denkt, wanneer u tot Mij komt. U moet geloven dat Ik u kan helpen en wil helpen, en met dit vertrouwen tot Mij komen, u op Mij verlaten, en aan mijn belofte denken, dat Ik u zal geven wat u afsmeekt. Nie-mand zal erbij Mij weg gaan die geen troost en kracht van Mij heeft ontvangen, als hij maar vol geloof tot Mij bidt, als hij tot Mij komt en bij Mij hulp voor zich verwacht te verkrijgen. Ik ken uw nood wel, maar toch vraag Ik u dringend, dat u zelf zich aan Mij toevertrouwt, omdat Ik u pas dan kan helpen, wanneer u Mij daarom vraagt, wanneer u de weg naar Mij hebt gevonden, want het is mijn doel dicht bij u te zijn en u om die reden ertoe te brengen dat u met Mij verbinding zoekt. Pas als u uit eigen wil u met Mij in gedachten hebt verbonden, wat gebeurt door innig gebed tot Mij, heb Ik dit doel bereikt: de erkenning van Mij zelf als God en Vader van eeuwigheid, die u eens hebt geweigerd en waardoor u daarom ongelukkig bent geworden.

Steeds zal Ik tot u zeggen: "Kom naar Mij" of ook "vraag, zo wordt u gegeven" of "roep Mij aan in nood", omdat het steeds mijn wil is dat u zich met Mij verbindt. Dan pas kan Ik mijn rechten op u doen gelden, dan heeft u zich als het ware aan Mij overgegeven en dit betekent een zich losmaken van mijn tegenstander. En dan zult u ook begrijpen, waarom Ik u zo vaak in nood en benauwenis terecht laat komen, waarin het steeds alleen een uitweg is dat u Mij aanroept om hulp, als u zich niet helemaal aan hem overgeeft die u naar beneden trekt, die u dan ook helpt, maar op een manier die u duidelijk schade berokkent, want hij verlangt daar uw ziel voor. Hij zal u aards alles doen toekomen, maar daarvoor in de plaats zult u het leven van uw ziel verliezen, want u raakt steeds meer in zijn macht, u zult alleen nog maar aartsmateriële gedachten hebben en Mij volledig vergeten, u zult Mij verloochenen en hem opnieuw als uw heer erkennen - en het zal u goed gaan op aarde, maar u zult verloren zijn voor eeuwige tijden. Verlang niet naar dit welzijn op aarde, kom integendeel tot Mij in uw benarde toestand en Ik zal u waarlijk geven wat u nodig hebt voor lichaam en ziel. U zult niet spaarzaam worden bedacht, want mijn liefde deelt rijkelijk uit, echter alleen wat uw ziel tot heil strekt, maar (Ze zal) ook aards altijd voor u zorgen, zoals Ik het u heb beloofd. U hoeft niet in nood te zijn, want u hebt een Vader in de hemel, die alleen maar verlangt dat u zich tot Hem wendt in uw hart en die dan ook voor u zal zorgen net als voor kinderen aan wie Hij niets weigert, buiten dat wat hun schade toebrengt - maar u zult vrijwillig tot Hem moeten komen.

Amen