Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6135
14 december 1954

"Neem en eet"

Neem en eet - zo sprak Ik tot mijn leerlingen, hun bij deze woorden het brood aanreikend als symbool van het brood uit de hemel, van mijn woord dat - vlees geworden op de aarde - te midden van hen vertoefde.

Neem en drink - sprak Ik toen Ik hun de wijn aanreikte die - net als mijn bloed, de kracht van mijn woord - hun moest worden gebracht tot versterking.

Brood en wijn waren symbool voor vlees en bloed. En daar Ik het vleesgeworden woord zelf ben, kon Ik ook zeggen: dit is mijn lichaam dat voor u geofferd wordt, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt.

Want pas door mijn dood maakte Ik het mogelijk dat u mijn woord in u kon vernemen. Pas door mijn dood verbrak Ik de ketenen die u in de duisternis hielden.

Begrijp het toch, mijn woord moet voor u weerklinken als u gelukzalig wilt worden.

En mijn woord moet gretig door u in ontvangst worden genomen. U zult het moeten eten en uw ziel het voedsel bezorgen, opdat ze kan leven.

Want mijn woord heeft de kracht in zich, die haar het leven geeft.

Vlees en bloed behoren tot het leven en Ik stierf voor u opdat u het leven zult hebben.

Het brood des levens is mijn woord.

Ik zelf ben het Woord en het Woord is vlees geworden.

Is er wel een meer begrijpelijke verklaring voor het avondmaal dat Ik met mijn leerlingen heb gehouden?

En steeds wanneer u mijn woord ontvangt en het gretig in u opneemt, zult u ook aan Mij denken.

U zult mijn woord niet anders in ontvangst kunnen nemen dan denkend aan Mij, omdat Hij die tot u spreekt niet in vergetelheid kan geraken zolang u Hem aanhoort.

Toen Ik voor mijn discipelen het brood brak, toen Ik hun de wijn aanreikte, wist Ik toch dat alleen mijn woord de verbinding tussen Mij en de mensen tot stand bracht en bewees.

Ik wist dat ze alleen het doel konden bereiken, wanneer ze Mij voortdurend tot zich lieten spreken.

Ik wist verder dat ze moesten geloven in mijn verlossingswerk. Ik wist wat er voor Me lag, dat Ik mijn leven moest geven voor de mensen om hen te verlossen. En met het oog daarop sprak Ik de woorden: "Die voor u wordt geofferd - dat voor u wordt vergoten". Het eeuwige Woord zelf sprak tot de mensen: neem en eet, neem en drink.

En u mensen zult de innige verbinding met Mij tot stand moeten brengen om mijn aanspreken te vernemen, om door Mij te worden gespijzigd met het brood des hemels, om met Mij het avondmaal te kunnen houden.

En u zult deze innige verbinding met Mij weer alleen tot stand kunnen brengen door werkzaam te zijn in liefde.

Dan pas neemt u Mij zelf in u op. Dan wordt u doorstroomd met de kracht van mijn liefde.

Mijn bloed garandeert u het leven.

Dan deel Ik met volle handen aan u uit. Dan zal uw ziel nooit honger en dorst lijden, want Ik zelf zal haar verzadigen en te drinken geven.

Ik zelf zal haar het avondmaal aanbieden.

Ik zal het brood breken en de wijn aanreiken aan allen die willen ontvangen. En dezen zullen mijn vlees en mijn bloed genieten en hun zielen zullen voor eeuwig leven.

Amen