Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6134
13 december 1954

Raadselachtige lichtverschijnselen

In het donker dat over de aarde is gespreid, hebben de mensen veel licht nodig en al zijn ze meestal niet bereid licht aan te nemen; al wandelen ze ook meestal liever in duisternis - mijn licht van boven zal hun toch worden toegestuurd, want de liefdevolle erbarmen van de lichtwereld zet hun ertoe aan u, mensen hulp te brengen.

En op aarde zijn er ontelbare lichtwezens dicht bij u, mensen, steeds bereid een licht in u te ontsteken, u zachtjes aan te manen werken van liefde te verrichten, opdat in u een licht gaat stralen en uw geest verlicht. Ik zelf heb mijn heerscharen opgedragen de drang van hun liefde bij u in daden om te zetten, en mijn wil is ook de hunne.

Juist in de laatste tijd voor het einde, waarin de duisternis steeds dieper wordt, is de aarde door lichtwezens omgeven, die hun krachten naar de aarde laten stromen en ook overal geopende harten vinden, die zij licht kunnen brengen. Voor het einde wordt hun wil om liefde te geven steeds machtiger en geeft hun soms aanleiding om ongewoon werkzaam te zijn, zodat lichtverschijnselen hun activiteiten duidelijk bewijzen. Verschijnselen die geen satanische verblindende lichten zijn, maar duidelijk wijzen op een andere Macht. Verschijnselen die de mijnen gelukkig zullen maken, echter mijn tegenstanders, die niets geloven en toch iets meemaken wat alleen door het geloof kan worden verklaard, vrees en ontzetting aanjagen.

Aan mijn lichtboden is opgedragen hun kracht vanuit mijn wil te gebruiken en waar het er om gaat een reddingswerk te volbrengen, daar scharen ze zich aaneen en werken met vereende kracht - zodat overal hun werkzaamheid duidelijk te zien is - dat de overvloed van hun licht naar de aarde straalt op een voor alle mensen duidelijke wijze.

Lichtverschijnselen van raadselachtige aard zullen de gedachten van de mensen voor het einde bezig houden en het zal niet makkelijk zijn deze verschijnselen op natuurlijke wijze te verklaren, wat de wetenschap weliswaar zal proberen. Lichtverschijnselen van raadselachtige aard zullen ook aanleiding geven tot vermoedens die volkomen verkeerd zijn, maar wie licht zoekt, zal het ook vinden, want de bewoners van mijn rijk zien de gedachten van ieder mens en ze bekommeren zich om diegene die in goede wil onderzoekt en naar licht verlangt. De hemel en de aarde, het rijk van het licht en dat van de duisternis zijn onderworpen aan Mij, en al het volmaakte, lichtdoorstraalde, helpt mee de duisternis op aarde te verdrijven. En het zal zich ook laten zien, omdat dit mijn wil is dat de mensen op de aarde nog elke hulp wordt geboden die hen kan redden, waartoe alle lichtwezens altijd bereid zijn.

Amen