Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6115
21 november 1954

Kruising van wegen - De weg naar boven is juist

Wanneer u bij een kruispunt (kruising van wegen) komt en niet zult weten waarheen u zich zult moeten keren, kies dan de weg die naar boven voert. Vrees de inspanningen van de weg niet, schrik niet terug als hij soms onbegaanbaar schijnt, maar denk eraan dat u alleen door te overwinnen het doel zult kunnen bereiken, maar dat u duizendvoudig voor uw moeiten en inspanningen schadeloos zult worden gesteld. Laat u nooit verleiden een weg naar beneden te gaan, zelfs wanneer deze u bekoorlijk en niet lastig toeschijnt, hij voert toch in de diepte. Uw winst echter is boven en dat de weg naar boven bezwaarlijk is, bewijst al dat hij ook de juiste is.

U zult u moeten bewijzen gedurende het leven op aarde, u moet overwinnen, strijden en gestadig vooruitgaan, maar nooit blijven stilstaan of achteruitgaan, want Ik zal u steeds boven opwachten, niet in de diepte. En als u besluiteloos op een kruispunt staat, dan zullen u ook leiders naderen en sla dan acht op datgene wat ze u voorstellen. Let erop of ze u liefdevol hun begeleiding, hun hulp aanbieden, of dat ze u alleen maar trachten te lokken met verwijzingen naar de op u wachtende vreugden en genietingen, als u aan hun raad gevolg geeft.

Sla acht op datgene wat de vrienden u als doel aanwijzen. En u zult de ware leiders al herkennen als Ik zelf uw doel ben. Neem dan hun leiderschap aan en ze zullen u steunen en u over de klippen en rotsen heen helpen, door doornen en struikgewas, want ze zijn mijn boden die Ik u tegemoet zend, opdat u niet zwak zult worden of u omkeren. En spoedig zult u de moeite niet meer zo ervaren, want boven u straalt een licht en dit licht gaat u nu tegemoet en u slaat geen acht meer op de inspanningen van de weg, omdat uw ogen alleen hemelwaarts zijn gericht.

Een naar beneden voerende weg is een gevaar, een horizontale weg zonder resultaat. Alleen een weg die omhoog gaat kan u mensen naar het doel leiden, omwille waarvan u de gang over de aarde aflegt. Want dit doel kan alleen door overwinning en moeizaam streven worden bereikt. U zult in vrije wil werkzaam moeten worden en daardoor het bewijs leveren dat u de heer van de diepte zult willen ontvluchten en in het rijk zult willen komen dat van Mij is en dat u bewust alles op u zult nemen om Mij te bereiken. En u zult waarlijk dan ook de kracht ontvangen en zelf de onoverwinnelijk schijnende hindernissen overmeesteren. Want deze kracht is het resultaat van uw wil, die zich nu openlijk voor Mij bekent, die hij eens weerstand bood.

Amen